Fortsätt utvecklingen av Växjö centrum

Ulf Rosén ,
Växjöbon Ulf Rosén gillar planerna på nytt stadshus i Växjö.
Foto:White arkitekter
Växjöbon Ulf Rosén gillar planerna på nytt stadshus i Växjö.

En stads själ är dess centrum. Växjös centrala områden har utvecklats på bästa sätt de senaste åren. Växjöborna tycker om och trivs i sin ”nya stad”, främst genom Södra stationsområdet. Det norra skall nu bidra till centrums utveckling genom byggandet av nytt Stations- och stadshus i samarbete med Jernhusen.

Det nya huset debatteras just nu av oss Växjöbor - oftast i Smålandsposten. Några frågor som ställs är: Blir huset för dyrt? Bidrar huset till stans utveckling? Skall det gamla kommunhuset säljas och ersättas med nya lägenheter?

Först vill jag nämna, att all investering av infrastruktur har alltid varit och är lönsam eller mycket lönsam – inte endast ur ett ekonomiskt perspektiv. Här kan som ett första mycket gott exempel nämnas södra stambanan från Stockholm till Malmö.

I Lund finns den nya byggnaden Kristallen klar intill järnvägen, västerut, med fem kommunala förvaltningar. Precis intill, söderut, byggs ännu ett nytt hus för tingsrätten och Lunds politiska kommunledning med tjänstemän och någon förvaltning. Intill järnvägen, in mot stans centrum, har Jernhusen efter utlysning nyligen fått in fyra arkitektförslag till nytt stationshus.

Likheterna mellan Lund och utvecklingen i Växjö är slående. Det gäller att vara med ”på tåget”. Låt planeringen och byggandet Stations- och stadshuset i Växjö fortsätta utan påverkan av bakåtsträvare och stoppklossar.

Ur Göteborgsposten – en text av Jernhusen den 16 september:

”Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Mitt i Göteborg och i region Väst ligger centralstationsområdet som vi vill förvandla till en levande plats som ger tillväxt i hela Västsverige. 2016 presenterade vi vår satsning. Ett jubileumstorn (år 2021 fyller Göteborg 400 år) för verksamheter och bostäder. Här kommer regionen och Göteborg att mötas - inte minst i mötet mellan stationens liv och stadens. Ett samarbete mellan Göteborgs stad och Jernhusen.”

Jämför Växjös utveckling med Jernhusens planer för Göteborgs stationsområde med alla sina personmöten som ett mål. Återigen en slående likhet.

En stad som utvecklas och växer attraherar nya invånare, som ger nya friska skatteintäkter till kommunkassan.

För de mest centrala delarna av Växjö: I stället för gamla kommunhuset planeras för cirka 250 nya lägenheter. Mellan nya stadshuset och Tegnérkyrkogården kommer med all säkerhet nya hus att uppföras för verksamheter och/eller bostäder. Riksbyggens nya hus på Södra stationsområdet, som redan påbörjats, kommer att ge ett tillskott på cirka 250 lägenheter. Vidare byggs nya bostadshus söder om järnvägen västerut mot Söderleden. Med stor sannolikhet kommer dessa nya hus i centrum att ge minst 100 nyinflyttade skattebetalare (låg uppskattning), som i sin tur ger ökade skatteintäkter, och som då kan hjälpa till att bekosta Stadshusets detaljer för att helheten inte skall rämna, vilket Socialdemokraterna skriver om och befarar i Smålandsposten (2017-09-21).

Låt utvecklingen av Växjös centrum och därmed av stadens själ och dess attraktion få fortsätta utan påverkan av bakåtsträvare och stoppklossar.