Gärna omsorgsdebatt – men då mer nyanserad

Replik Artikeln publicerades

I en debattartikel den 9 november ger Maj-Lis Lundberg och Christina Cin Wiberg, ledamöter i Kommunala pensionärsrådet inom SPF, sin bild av hur det är inom Alvesta kommuns äldreomsorg. Den bild de förmedlar är i det närmaste nattsvart och inget lär fungera. Kan det vara så illa?

Det sker en löpande granskning av Omsorgsförvaltningens verksamhet, både genom våra egna kvalitetsuppföljningar och genom externa aktörer som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Hur nöjda är de som använder våra tjänster? Hur bra (eller hur dålig) är vår verksamhet i nationell jämförelse? Hur ser de anhöriga på vår verksamhet - inte minst inom det viktiga arbetet som bedrivs inom funktionsstöd?

Att säkra en bra kvalitet bygger på att ha tydliga och mätbara mål som man följer upp.

Ett exempel: enligt den nationella mätningen Öppna Jämförelser 2017 är invånare i Alvesta som får hemtjänst till 95 procent nöjda med de insatser de får. Motsvarande siffra för de som har en lägenhet på särskilt boende är 81 procent.

Självfallet finns det bakom dessa siffror både sådant som kan bli bättre och sådant som är i topp.

Ett av våra boenden, Torsgården, har baserat på uppgifter från Öppna Jämförelsen i tidningen Expressen utnämnts till ett av de tio bästa boendena i Sverige.

Att var en attraktiv arbetsgivare på riktigt och som i hård konkurrens kan rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetare förutsätter att det finns lämpliga chefer och tillräckligt många chefer.

Debattörerna driver en kampanj om att vi skulle ha för många chefer inom äldreomsorgen– tvärtemot all forskning och rekommendationer från Socialstyrelsen.

Vi har ökat antalet chefer under några år men fortfarande har vi för få chefer inom några enheter. Det är helt orimligt att en chef ska ha personalansvar för ett femtiotal medarbetare och ansvar för en verksamhet som bedrivs dygnets alla timmar året om. I vilken annan bransch skulle detta accepteras?

Att minska sjukfrånvaron är högt prioriterat och mycket tack vara fler chefer börjar sjuktalen nu sjunka, ett långsiktigt och målmedvetet arbete börjar ge de första resultaten.

I debattartikeln hävdas att det finns ett aktuellt anställningsstopp motsvarande 20 årsarbetare.

Så är inte fallet.

Avslutningsvis har jag mycket svårt att förstå varför det skulle vara fel att avveckla personer som uppenbarligen inte är lämpliga att arbeta inom omsorgen.

Mats Hoppe, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Alvesta kommun