Ge grannar rätt verktyg – det kan rädda liv

Debatt Artikeln publicerades

Uppskattningsvis dör minst 20 personer i vårt land varje år till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Den absoluta majoriteten av dem är kvinnor. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framför allt inom hemmets fyra väggar.

Detta våld går delvis att förhindra genom att göra grannar och de som verkar i ett område medvetna om vikten av civilkurage i bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, så kallat huskurage. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma namn. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att fara illa.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller dyrt. Det handlar om att anta en policy som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdar enkelt kan använda vid oro för våld.

Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi med relativt enkla medel ta viktiga steg för att skapa trygghet och rädda liv. Att leva i trygghet är en mänsklig rättighet som skall gälla alla. En rad kommuner har redan infört eller håller på att införa Huskurage, och Centerkvinnorna vill hjälpa till att snabba på den processen.

Den pågående kampanjen på sociala medier, #metoo, visar med all tydlighet att sexuellt förtryck, påhopp och våld pågår i hela samhället. Låt oss ta de steg vi kan för att rädda kvinnors liv och frihet.

Centerkvinnorna Kronoberg