God vård för alla går före skattesänkningar

Debatt Artikeln publicerades

 

Många runt om i landet känner idag oro inför att vården inte ska fungera när de behöver den. Att känna oro när man själv eller anhöriga drabbas av sjukdom är naturligt.

Men i den oron ska du kunna känna trygghet i att vården finns där när du behöver den, oavsett vem du är eller var du bor. Du ska kunna lita på att kontakten med sjukvården fungerar snabbt och smidigt. För Socialdemokraterna duger inget annat som ambition för svensk hälso- och sjukvård.

Regeringens budgetsatsningar visar tydligt att hälso- och sjukvården är ett högprioriterat område. I år får hälso- och sjukvården i Kronoberg cirka 80 miljoner i statsbidrag. Pengarna är en del av den socialdemokratiskt ledda regeringens miljardsatsningar för ökad tillgänglighet till primärvården och förbättrade arbetsvillkor för personalen. I den rödgröna budgeten för Region Kronoberg 2018 satsas ytterligare cirka 165 miljoner kronor i nya tillskott till hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas till att i snabbare takt utveckla hälso- och sjukvården i länet och stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare.

En god och tillgänglig vård börjar och slutar med personalen. Ska vi klara av den sjukvård vi strävar efter, då hänger det på personalen. Att de är tillräckligt många, att de har en god arbetsmiljö och att de får använda sig av sin fulla kompetens. Medarbetarna ska ha tillräckligt många kollegor, rätt kompetens och kunna känna sig nöjda med arbetsdagen när de kommit hem.

Vi socialdemokrater investerar i välfärden. Det är genom att investera i sjukvården och i välfärdens medarbetare vi kan göra vården i Sverige och i Kronoberg bättre och mer jämlik. Det står mot moderaternas nedskärningar, nya vårdmarknader och skattesänkningar.

Det är landsting och regioner som levererar vård, men regeringens uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att ge bästa möjliga vård. Det är därför regeringen gör historiskt stora satsningar, som också kommer invånarna i Kronoberg till del. Beskedet är tydligt – i Sverige och i Kronoberg prioriterar vi god vård för alla före skattesänkningar.

Monica Haider (S) riksdagsledamot

Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande