Gör högskolebehörighet till standard

Malin Lauber (S) Henrietta Serrate (S) ,

I samband med gymnasiereformen GY11 försvann automatiskt högskolebehörigheten för yrkesprogrammen. Yrkesprogrammens elever blir därför mer begränsade på framtidens arbetsmarknad om de inte gör ett aktivt val att läsa till högskolebehörighet. Att tidigt begränsa ungdomars framtida val och försvåra möjligheten till högskolestudier minskar både flexibiliteten på arbetsmarknaden och ungdomars frihet.

Gymnasieskolans yrkesprogram spelar en viktig roll för att arbetsgivare ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Genom att inte ge yrkesprogrammens elever en högskolebehörighet minskar yrkesprogrammens attraktivitet och när intresset för att gå yrkesutbildningar sjunker blir det svårare för företagen att hitta rätt personer att anställa.

För att fler av Växjös unga ska kunna vidareutbilda sig och byta yrke senare i livet bör högskolebehörighet göras till standard på alla program på Växjös kommunala gymnasieskolor. På så vis kan de som inte önskar högskolebehörighet i stället göra ett aktivt val att välja bort de aktuella kurserna.

Socialdemokraterna har föreslagit denna ordning i Växjö kommun, men tyvärr vill den moderatledda majoriteten begränsa ungdomars framtidsmöjligheter.

Nu lägger regeringen ett liknande förslag och det välkomnar vi. Det kommer sannolikt att höja attraktiviteten för programmen samt underlätta för ungdomar att bli fria i sina framtida val. Det är bra för de unga. Det är bra för Sverige.