Hårdare straff är inte lösningen

Debatt Artikeln publicerades

Med den här debattartikeln vill vi förtydliga våra åsikter gällande debatten kring straffskalan.

Vi har märkt av ett enormt populistiskt uppsving på flera håll inom politiken, däribland politiker som gång på gång hävdar att brottsligheten i Sverige kommer att lösas med höjda straff. Det känns ju bra att säga att ”mördaren ska sitta bakom lås och bom, och det länge!”, men vad har det för effekter i praktiken?

Anledningen till varför påståenden som dessa är populistiska är just för att det känns bra i magen att säga, men dessvärre gör de inte någon nytta. Det finns forskning som pekar på att höjda straff inte får de resultat många hoppas och tror de kommer att få.

I Dagens Nyheter skrevs en artikel av Helena du Rées som är doktor i kriminologi och Jerzy Sarnecki som är professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet. I artikeln pekar de på att problemet inte ligger i att vi har för låga straff, utan att det beror på en diffus lagstiftning med stort tolkningsutrymme, och för ineffektiva polisinsatser. Gärningsmän bryr sig inte om vilket straff de kommer få, utan för risken att de blir ertappade.

Fokus borde i stället läggas på förbättrad polisverksamhet och fångvårdsanstalter. De ska göras mer effektiva och medborgarnas liv och välstånd måste vara prio ett. Det är också viktigt att förändra den sociala aspekten. För att förhindra sexuella trakasserier måste machokulturen bort, men det är också viktigt att de straff som vi har faktiskt används. Hade lagstiftningen varit tydligare och pekat på vad som är sexuella trakasserier och vad som inte är det hade betydligt fler sexualbrottslingar dömts för sina handlingar.

Många politiker ser straffen som samhällets sätt att visa avståndstagande mot brottsliga handlingar. Konsekvenserna ses som ett straff mot individen, snarare än en möjlighet för gärningsmannen att rehabiliteras. Vi anser att alla människor ska ha lika möjlighet till ett värdigt och bra liv. Gärningsmän ska ha möjligheten att ändra på sina liv för att sedan återvända till samhället som goda människor.

Vi hoppas att ni läsare inte lyssnar på politikernas populistiska uttalanden som bara känns bra i magen, utan lyssnar till vad forskningen faktiskt har att säga. Ingen vill att det ska begås fler våldtäkter eller mord, men att höja straffen gör inte någon som helst skillnad, utan är dessvärre bara skadliga för ekonomin. I LUF lyssnar vi till forskningen, och därför står vi bakom att konkretisera lagstiftningen, effektivisera och underlätta polisens arbete, samt att lägga fokus på rehabilitering snarare än straff.

Matti Welin, ordförande LUF Kronoberg

Lucas Olsson, styrelseledamot LUF Kronoberg