Hela åkerinäringen ska kunna nyttja vägarna

Thomas Hammarström
, Christer Samuelsson ,
"Sveriges Åkeriföretag vill att hela åkerinäringen skall kunna nyttja våra vägar på ett mer effektivt, miljövänligt och trafiksäkert sätt", skriver Thomas Hammarström
, och Christer Samuelsson på Sveriges Åkeriföretag.
Foto:Hasse Holmberg/TT
"Sveriges Åkeriföretag vill att hela åkerinäringen skall kunna nyttja våra vägar på ett mer effektivt, miljövänligt och trafiksäkert sätt", skriver Thomas Hammarström
, och Christer Samuelsson på Sveriges Åkeriföretag.

”Jobben kommer först för Socialdemokraterna” skriver Monica Haider i Smålandsposten den 9 mars och menar att 74 ton lastbil stärker industrin i Kronoberg.

Sveriges Åkeriföretag ställer sig frågande till denna inställning och undrar hur? Att tillåta tyngre fordon är en mycket bra åtgärd, men att även utreda nyttan av längre fordon var det ingen i den sittande regeringen som ville göra. Sveriges Åkeriföretag har länge arbetat för att tillåta såväl längre som tyngre fordon, så kallade HCT-fordon. Att endast tillåta tyngre fordon gynnar skogsindustrin, men för åkerinäringen är frågan större än så. Sveriges Åkeriföretag vill att hela åkerinäringen skall kunna nyttja våra vägar på ett mer effektivt, miljövänligt och trafiksäkert sätt.

Trafikverkets utredning om tyngre fordon har lett till att endast 800 mil väg i Sverige upplåts till tyngre fordon, så kallade 74-tons ekipage. Det innebär att 8 procent av landets vägar blir farbara med 74-tonsekipage, i Kronobergs län gäller detta 85 mil väg.

För de enskilda åkeriföretagen innebär det stora ekonomiska investeringar att uppgradera till 74-tonsfordon, för att sedan bara kunna nyttja dessa på en liten andel av de svenska vägarna. Det om något är bortkastade pengar och inte en jobbskapande åtgärd. De konkurrensfördelar som nämns gäller bara för vissa utpekade områden, vilket gör att många svenska åkerier inte kommer att kunna nyttja tunga fordon. Det skapar absolut inga jobb, snarare avveckling på grund av snedvriden konkurrens mellan svenska åkerier där vissa har möjlighet att köra med tyngre fordon medan andra får stå över.

Sveriges Åkeriföretag arbetar för att skapa en sund konkurrenssituation för hela åkerinäringen. Precis som Monica Haider skriver i sin debattartikel är det en mycket bra åtgärd att polisen fått befogenhet att klampa och bötfälla lastbilar som kör olagliga cabotagetransporter eller bryter mot kör-och vilotidsbestämmelserna. Frågan är vem som ska utföra klampningen och kontrollerna? Sveriges Åkeriföretag har länge larmat om att trafikpolisen är utrotningshotad och att detta skapar problem för såväl trafiksäkerheten som för den sunda konkurrensen inom åkerinäringen. I Sverige har vi idag färre än 200 trafikpoliser varav hälften har kompetens att kontrollera den tunga trafiken på Sveriges alla vägar.

Sveriges Åkeriföretag arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. De åtgärder som nu är genomförda är bra till en viss del, men verkningslösa och definitivt inte konkurrenskraftiga och jobbskapande i ett längre perspektiv.