Hetsjakt på jakttorn

Lennart Turesson ,
Foto:Lars Pehrson / SvD / TT

För att kunna bedriva säker jakt för att reglera våra viltstammar används i dag jakttorn. Dessa placeras där viltet ofta passerar vilket de gjort i årtionden och i bland hundratals år Jakttornen har också funnits på plats i flera år! Nu plötsligt har Trafikverket synpunkter på att de placeras nära vägen och har satt upp lappar med följande text: ”Detta hindrar oss att sköta vägen och området kring vägen. Du måste därför ta bort det! I annat fall kommer vi att ta bort det på det sätt vi anser lämpligt.”

Om skötseln är den verkliga orsaken till att man vill ta bort tornen, måste åtskilliga träd, stenmurar, stängsel med mera också bort från vägkanterna. Nej det skäl Trafikverket anger till borttagande är inte på något sätt trovärdigt. Alla jaktlag som är berörda borde ta kontakt med Trafikverket och protestera mot detta! Jakttorn borde väl vara enskild egendom och frågan är om det finns stöd i lagen för Trafikverkets uppmaning. Självklart ska inte torn placeras på direkt olämpliga ställen vilket är extra viktigt vid starkt trafikerade vägar!

Det vore mer angeläget att Trafikverkets personal lägger sina resurser på att verkligen sköta vägarna, särskilt på landsbygden!