Hoppfulla lyfter sina medmänniskor

Replik Artikeln publicerades

I en kommun för de hoppfulla ska alla tillåtas att lyckas, flera gånger och genom hela livet. Det kräver gemensamma ansträngningar, skriver Andreas Wilson, politisk samordnare Blågröna Växjö, i ett svar på tisdagens debattartikel från Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S).

Malin Laubers och Martin Edbergs argument är inget annat än ett fenomenologiskt försök att vända något väldigt positivt till dess motsats. Det går att vara cynisk, naiv eller så kan en vara vinden som lyfter de vingar som tappat hopp och tilltro till att lyckas.

Jag väljer att vara hoppfull och tro på att fler med mig kan vara vinden, lyftkraften och motorn bakom de som behöver hjälp att hitta rätt. Att förverkligas och lyckas är sällan ett konstant tillstånd eller mål i livet. Synen på att lyckas är högst individuell och det är det som är grunden för individuell frihet och möjlighet till personlig utveckling.

Ingen är alltigenom stark eller svag. Därför ska vi vara en kommun för de hoppfulla och skapa framgång genom våra gemensamma ansträngningar. Det är varken cyniskt eller naivt. Det visar enbart att våra gemensamma krafter är det som kan ge luft under varandras vingar och kan lyfta Växjö till nya höjder.

Malin Lauber och Martin Edberg skriver att Socialdemokraterna tror på människors drivkraft och vilja att göra rätt för sig. Detta går lätt att skriva om till att tro på individens möjlighet till det fria valet, personlig utveckling och vilja att anstränga sig. Vår hoppfullhet, öppenhet och tilltro till varje individs; egenvärde, möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling är stor. Därför vill vi lägga grunden för individuell utveckling och framgång genom att skapa valmöjligheter för varje Växjöbos vilja att lyckas på sitt sätt, flera gånger, livet ut.

Det är så vi bygger en starkare och mer hållbar kommun, när ALLA får möjligheten att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. I en kommun för de hoppfulla ska alla tillåtas att lyckas, flera gånger och genom hela livet. Det kräver gemensamma ansträngningar.

Andreas Wilson, politisk samordnare Blågröna Växjö