Hur länge får Kinberg Batra vara kvar som partiledare?

Sivert Bergvall frågar sig hur länge Anna Kinberg Batra tillåts vara kvar som partiledare.
Foto:

Artikeln publicerades 17 maj 2017.

Jag tror inte att vi landsortsbor har samma förstånd som till exempel Anna Kinberg Batras stockholmare, som ju är smartare än lantisar.

Vore vi lika smarta skulle vårt förtroende för moderatledaren förmodligen vara högre. Nu är det ju inte partiledaren som bestämmer Moderaternas politik, men partiernas ansikte utåt påverkar alla oavsett dess politik, så frågan är hur länge Anna Kinberg Batra kan tillåtas få vara partiledare.