I vilken dimension finns kommunhuset i Åseda?

Debatt ,
Carola Therner, ordförande Lärarförbundet Uppvidinge, frågar sig om kommunhuset i Åseda har förflyttats till en annan dimension.
Foto:Arkivbild
Carola Therner, ordförande Lärarförbundet Uppvidinge, frågar sig om kommunhuset i Åseda har förflyttats till en annan dimension.

Ibland undrar vi om vi överhuvudtaget lever i samma värld eller om kommunhuset i Åseda har förflyttats till en annan dimension.

I Smålandsposten den 4 september uttalar sig kommunalrådet Åke Carlsson (C) om diverse oroshärdar inom utbildningsväsendet i Uppvidinge kommun och drar sina egna slutsatser. Vi vill gärna tala om hur det fungerar i den världen vi lever i.

Till skillnad från kommunalrådet kan inte vi uttala oss om storleken på gruppen lärare på gymnasiet som är kritiska mot förvaltningschefen i barn- och utbildningsförvaltningen. Gruppstorleken är för övrigt ingen viktig aspekt i den här konflikten när synpunkterna som framförs är så allvarliga. Senaste året har, enligt personal på gymnasieskolan, 19 personer slutat. Gymnasieskolan saknar de resurser, system och rutiner som skollagen kräver och det råder kaos med scheman och lokaler. De som har uttalat sig vittnar om en stor psykosocial stress på grund av detta. Att sedan inte förvaltningschefen svarar på mejl om problemen underlättar inte.

Kommunalrådet kallar detta "inget stort problem". Vi säger: ta detta på största allvar.

Av vilken anledning tycker kommunalrådet, i en artikel i Smålandsposten den 4 september, att det är relevant att riva upp de gamla såren från 2015 på Älghultsskolan? Förstår han inte att det är ett hån mot personal, elever och föräldrar som var utsatta i den historien? Eleverna gick hem i protest mot en rektor som inte lyssnade, ett antal personer sa upp sig på grund av rektorn och arbetsgivarens hotfulla bemötande och föräldrar visade tydligt sitt missnöje på ett fullsatt föräldramöte. Även här påstår kommunalrådet att det var ett fåtal som var missnöjda. Återigen, vi kan inte uttala oss om storleken på gruppen missnöjda men kritiken var allvarlig.

Till sist, vilken yes-känsla är det kommunalrådet känner av?

Yes - vilken dålig arbetsmiljö vi har.

Yes - vi har inte råd med studiehandledare och får slita ut oss.

Yes - vilken dålig utemiljö vi har på förskolan.

Yes- förskolechefen kom till oss idag igen och klagade på att barnen äter för mycket.

Yes - vi kan inte garantera elevernas eller personalens säkerhet på särskolan och förvaltningschefen bemödar sig inte ens att besvara våra mejl med rop på hjälp på två veckor.

Yes - vi sover inte på nätterna på grund av schemakaos och det är ingen som lyssnar.

Yes - personalspecialisten och förvaltningschefen kom och hotade oss och kallade oss illojala mot arbetsgivaren.

Yes - vi har inget som helst inflytande eftersom arbetsgivare inte lyssnar på våra synpunkter eller följer MBL.

Som sagt, vilken värld lever kommunalrådet i och hur kan han uttala sig om en verklighet som han bevisligen inte har någon insyn i?

Välkommen att prata med oss i facket. Det är trots allt vi som arbetar i den verklighet som du uttalar dig om Åke Carlsson.

Carola Therner

ordförande Lärarförbundet Uppvidinge