Inte okej prioritering från omsorgsförvaltningen

Debatt Artikeln publicerades

Just nu pågår en diskussion mellan fackförbundet Kommunal och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun angående tillämpningen av jouravtalet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

I avtalet står det att halva jourpasset är fullt betalt och halva är endast jourersättning, och att arbete kan utföras i början och slutet av arbetspasset, men mellan 00-06 är det endast akuta insatser som kan göras.

Nu vill Växjö kommun ändra i hur man arbetar utifrån avtalet.

Sedan många år tillbaka varierar jourpassen väldigt mycket mellan olika arbetsplatser. Jourpassen börjar när de planerade arbetsuppgifterna är slut för dagen.

Omsorgsförvaltningen vill nu att alla arbetsplatser med jour (utom några få personlig assistans-ärenden) ska börja jourpassen klockan 21 och sluta dem 07.

Detta innebär att Kommunals medlemmar som arbetar jour inom omsorgsförvaltningen kommer att få en försämring på både kort och lång sikt eftersom pensionen också påverkas.

Varför tycker vår arbetsgivare att det är okej att Kommunals medlemmar ska arbeta mer timmar/dygn utan att få fullt betalt? Värderas inte Kommunals medlemmar högre?

Ur arbetsmiljösynpunkt är det inte heller bra. Har man svårt att sova på arbetet, oavsett om det beror på att man blir störd eller att man har svårt att sova på arbetet av andra skäl, är det tufft att jobba dagen efter.

Hur tänker kommunen att den ska vara en attraktiv arbetsgivare när man ens funderar på att göra sådana försämringar för de som arbetar jour? Det är inte okej att prioritera budgeten så mycket högre än sina medarbetare.

En parantes som ändå visar på hur man gör skillnad är att de flesta som har kontorsarbete har gratis kaffe medan baspersonalen på bland annat dessa ställen med jour inte har det, de får köpa sitt eget kaffe.

Vi tycker att om har man planerat arbete till klockan 22, 23 eller 00 ska inte jourpasset börja förrän de planerade arbetsuppgifterna är slut för dagen.

Lena Sjödahl, Kommunal sektion Växjö