Jens Pehrson: Vi har ett resultat

Debatt Artikeln publicerades

Omröstningen om stadshuset drog som jag skrev i min moderator i fredags till sig ett väldigt stort intresse.

När den stängdes i torsdag fanns 7311 röster registrerade. Så många hade inte besökt sidan där omröstningen låg och och vid en närmare kontroll av de lagda rösterna kunde jag se ett utbrett röstfusk. Hundratals röster lagda på ett och samma förslag, från ett och samma IP-nummer och under tydligt avgränsade tider.

Efter att ha rensat bort dessa röster återstår nu 4203 röster. Jag kan inte garantera att det inte finns kvar några fuskröster i underlaget. Det är en självrekryterad anonym undersökning och vill man fuska så kan man. Vi väljer dock att publicera det slutgiltiga rensade resultatet.

Anledningen till det är att fusket är tämligen jämnt fördelat. 50 procent av rösterna tvärt emot ett nytt bygge är borta. Och 60 procent av rösterna för det nuvarande förslaget är borta.

Resultatet
Resultatet

Kålsupare finns alltså på bägge sidor. Hur individerna som gjort det här har tänkt och resonerat det vet jag inte. Om de är

stolta över att de trott sig kunna påverka resultatet vet jag inte heller.

Före rensningen hade de tre förslag som på något sätt förespråkade ett nytt stadshus 48 procent av rösterna. Efter rensningen har de 46 procent av rösterna. Under tisdagen kommer ärendet upp i fullmäktige igen. Majoriteten är säkra på sin sak, de menar att ett nytt stads- och stationshus placerat vid järnvägsområdet är rätt väg att gå. Lika säkra är oppositionen på att det är fel väg. Om inget oförutsett inträffar kommer dock majoritetens beslut att klubbas.

Oppositionen till bygget har varit högljudd och krav på att skjuta på beslutet till efter valet har höjts.

Nu återstår att se om väljarna tycker att frågan om ett nytt stads - och stationshus är viktig nog för att påverka hur man röstar i valet 2018. Och om det egentligen spelar någon roll för byggnadens tillblivelse vilken politisk sida som får majoritet. Skulle ett nytillträtt socialdemokratiskt kommunalråd dra i bromsen och stoppa bygget som vid årsskiftet 2018/2019 redan är i full gång?