Jobbstressen är ett stort misslyckande

Debatt Artikeln publicerades

Arbetsgivarna måste kavla upp ärmarna. Ni har ansvaret för att arbetet som sker på er arbetsplats inte leder till ohälsa. Jobbstressen är ert ansvar, skriver Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland.

Att nästan två av tre är jobbstressade i Kronobergs län är ett stort misslyckande för arbetsgivarna, anser Unionen.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Att nästan två av tre är jobbstressade i Kronobergs län är ett stort misslyckande för arbetsgivarna, anser Unionen.

I Kronobergs län känner sig två av tre tjänstemän i privat sektor generellt stressade av sitt jobb. För dem är jobbstressen inte ett undantag, utan en känsla de går runt med dag efter dag. Stress har blivit ett normaltillstånd. Nu måste arbetsgivarna kavla upp ärmarna. Ni har ansvaret för att arbetet som sker på er arbetsplats inte leder till ohälsa. Jobbstressen är ert ansvar.

Vi lever i ett stressat samhälle, där det kan vara svårt att få tid för återhämtning. I Kronobergs län känner en av fem att de inte hinner återhämta sig efter stressiga perioder. I panik letar vi istället upp information om hur vi ska hantera vår stress och möts av råd om att yoga, lyssna på lugn musik, eller börja träna för att hantera den stressiga vardagen. Det kan vara bra i stunden, men är inte hållbart i längden. Det är inte den som är stressad som ska lära sig att hantera sin jobbstress, det är arbetsgivarens ansvar att se till att det aldrig går så långt att jobbstressen måste hanteras.

För stress ska inte vara ett normaltillstånd. Efter intensiva perioder behöver vi tid för återhämtning, annars går det ut över vår hälsa, arbetsprestation och privatliv. Allt för många går idag runt med allvarliga symptom på stress. Försämrat minne, ångest, depression, hjärtklappning, värk i kroppen och sömnsvårigheter är bara några av de vanligaste konsekvenserna av stress. Tyvärr delar alldeles för många erfarenheten av att kroppen säger ifrån då långvarig stress börjar påverka både den fysiska och mentala hälsan.

Som arbetsgivare är ni skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ni har också allt att vinna på att prioritera era anställdas hälsa. Vi vet att stressrelaterade sjukdomar är vanliga, och att ha anställda som inte kan gå till jobbet gynnar varken individen, företaget eller samhället.

Därför har ni arbetsgivare ett stort ansvar. Vänta inte tills någon har blivit sjuk, utan se redan nu över era rutiner, läs på om tidiga signaler på ohälsa så att du kan agera i tid och fundera över vad du som arbetsgivare kan göra för att ge dina anställda rimliga möjligheter att klara av jobbet under ordinarie arbetstid. I Kronobergs län känner idag bara en av fyra till om deras arbetsgivare har några riktlinjer för minskad stress på jobbet. Det är anmärkningsvärt.

Idag stressar många från jobbet för att hämta barnen på förskolan, hoppar över lunchrasten för att slänga i sig något snabbt framför datorn och svarar på snabbt jobbmail när det plingar till i telefonen på kvällen.

Att två av tre i Kronobergs län går runt och känner sig stressade av sitt jobb tar vi på Unionen på största allvar. Jag hoppas att du som är arbetsgivare i Kronobergs län tar det på lika stort allvar.

Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland