Klimatet kan inte vänta

Debatt Artikeln publicerades

Andra partier föreslår krångliga lösningar som på sikt eventuellt kan få ner klimatutsläppen. Miljöpartiet vill se kraftfulla lokala satsningar, skriver Magnus P. Wåhlin (MP), Cheryl Jones Fur (MP) och Björn Petersson.

Klimatförändringarna är här, det har vi kunnat konstatera efter sommarens rekordvärme och de bränder som följt i dess spår. Inte bara i Sverige utan på många platser i världen ser vi nu klimatförändringarnas konsekvenser. Därför är det viktigare än någonsin med en kraftfull klimatpolitik och det står Miljöpartiet de gröna för.

När vi nu ser andra partier presentera sin klimatpolitik finns många saker att oroas för. Liberalerna vill exempelvis riva upp beslutet om 100 procent förnybar el till 2040. Detta gör att vi blir kvar i ett kärnkraftsberoende och skickar farligt avfall till kommande generationer och riskerar katastrofala olyckor likt de i Fukushima och Tjernobyl.

Dessutom vill flera partier riva upp flygskatten som har potential att minska flygresandet som vi vet är skadligt för klimatet. Vår flygskattepolitik driver företag till att utveckla flygets drivlinor mot mer hållbara bränslekällor.

Istället föreslår andra partier krångliga lösningar som på sikt eventuellt kan få ner klimatutsläppen men plockar bort de lösningar som ger minskningar idag. Det är att skjuta problemet framför sig.

Miljöpartiet vill istället se kraftfulla lokala satsningar som klimatklivet som kan betyda radikala minskningar av utsläppen inom väldigt kort tid. Vi vill också se en skärpning av flygskatten så att utsläppsminskningarna blir märkbara.

Alla partier som vill vinna förtroende måste nu ha en seriös miljöpolitik och dessutom vara beredda att genomföra den. Än så länge är det tydligt att den skarpaste kommer från Miljöpartiet de gröna. Vi ser att det nu inte finns något alternativ – vi måste minska våra utsläpp och ställa om till ett samhälle inom naturens ramar.

Vi vill:

• Binda ihop Sverige med tåg som går i tid, bygga banor för höghastighetståg och rusta upp järnvägen i hela landet.

• Gynna klimatsmart och ekologisk mat bland annat genom att införa en skatt på importerat kött där antibiotika överanvänts. Bra för svenska bönder.

• Stoppa spridningen av plast i hav och vatten och skydda fler marina områden.

• Fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder.

• Införa ett avdrag för hushåll som reparerar eller hyr prylar istället för att köpa nya.

• Bygga fler laddstationer för elfordon och investera i produktion av biogas.

• Öka möjligheterna till cykling.

• Skärpa EU:s utsläppshandelssystem med ett lägsta pris på koldioxid.

Detta är några exempel på Miljöpartiet de grönas politik som du har att ta ställning till i valet den 9:e september. Kommande generationer kommer att fråga oss vad vi gjorde. Det är nu vi väljer vad vi kommer att kunna svara.

Magnus P. Wåhlin (MP), riksdagskandidat Kronoberg, Cheryl Jones Fur (MP), riksdagskandidat Kronoberg, Björn Petersson (MP), riksdagskandidat Kronoberg