Kräv högskoleutbildning av politiker!

Common Sense ,

Regionförbundet kräver tre års högskoleutbildning av konstnärer för att få delta i utsmyckning av lokaler inom region Kronoberg. De flesta av alla duktiga konstnärer saknar högskoleutbildning.

Konstnärscentrum Syd har helt rätt i att kravet på högskoleutbildning (som inte bidrar till kreativitet och konstnärlig förmåga) är kränkande och diskriminerande. Detta är ett tydligt exempel på felaktiga politiska beslut som fattats av personer med bristfällig utbildning och tveksam intelligens. Beslutet måste ändras och de som fattat det borde fundera på att avgå frivilligt! Nästan dagligen läser man om politiska beslut som strider mot etablerad kunskap och sunt förnuft. Inom en kommun fattas många beslut, till exempel. inom kommunala bolag och nämnder, av personer med otillräcklig utbildning som inte är kompetenta eftersom tillsättningen sker politiskt. Det borde vara en självklarhet att de som fattar beslut inom en kommun måste ha tillräcklig kompetens! Kräv minst tre års högskoleutbildning för att få delta i politiska beslut!