Kronobergarna får betala dyrt för S valfläsk

Debatt Artikeln publicerades

Det socialdemokratiska valfläsket är inget som imponerar. I stället är det något Kronobergarna får betala dyrt för, skriver Roland Gustbée (M) och Suzanne Frank (M).

I en tid av brinnande högkonjunktur och när statsbidragen närmar sig 90 miljoner kronor till Region Kronoberg, höjer det rödgröna styret landstingsskatten till den näst högsta i Sverige. Endast Stockholms läns landsting har högre skatt, vilket helt förklaras av den kraftigt subventionerade kollektivtrafiken där.

För de dryga 160 miljoner som skattehöjningen innebär agerar nu Socialdemokraterna som alla goda gåvors givare och delar ut pengarna till olika delar av vården. Det blir särskilt märkligt och felaktigt när underskottet i hälso-sjukvården uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Innan man öser in pengar i verksamheten måste orsakerna till underskottet hanteras. Annars fortsätter verksamheten att gå med underskott.

Det behövs bättre ledning och styrning och effektivisering av verksamheten. I stället väljer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet den enkla vägen och beskattar redan skattetyngda medborgare. Men det kommer surt efteråt. Det blir ännu svårare att komma tillrätta med det stora underskottet när alla medarbetare i regionen vet att det tillförs pengar i storleksordningen 100 miljoner och dessutom ungefär lika mycket i bidrag.

Pengar till välfärden och vården skapas inte genom att beskatta invånarna hårdare. I dag är arbetslösheten låg bland infödda svenskar men alltför hög beträffande utlandsfödda. Genom att få dessa människor i arbete och att betala skatt, tillförs medel till vård, skola och omsorg. Det är bara genom att få fler människor i arbete som välfärden kan stärkas. Inte genom att höja skatten.

Vi moderater står för att arbetslinjen måste gälla i Sverige. Vi slösar inte med skattebetalarnas pengar. Vi lovar att varje skattekrona ska förvaltas med stor försiktighet.

Kronobergarna kommer att få betala dyrt för socialdemokraternas valfläsk.

Roland Gustbée (M), Suzanne Frank (M)