Kyrkan hushåller med sina resurser

Katarina Toll Koril
 ,

Katarina Toll Koril
, chef för stiftskansliet
 Växjö stift, svarar på Lage Engströms insändare om försäkringsmäklare.

Växjö stift med dess församlingar och pastorat har ett stort ansvar för att förvalta kyrkans fastigheter.

En försäkring ska självfallet vara anpassad för att motsvara byggnadens reella värde och under- respektive överförsäkringar ska undvikas. Svenska kyrkan har i uppdrag att hushålla med sina resurser så att varje medlemsavgift används på ett klokt sätt.

Varje pastorat och församling ansvarar för sina fastigheter och Växjö stift har inga samlade uppgifter över vad respektive enhet betalar i försäkringspremier för att skydda sina byggnader. Därför är det svårt för Stiftsstyrelsen att uttala sig om ett specifikt fall.

Vi tror dock att de församlingar och pastorat som väljer att anlita en försäkringsmäklare gör det för att få ett ökat antal försäkringsgivare att ta ställning till. Detta i avsikt att teckna det ur alla hänseenden mest fördelaktiga avtalet.