Kyrkan ska inte ha försäkringsmäklare

Lage Engström ,
Lage Engström frågar sig hur mycket pastoraten i Växjö stift betalar i försäkringspremier under ett år för i stiftet befintliga byggnader?
Foto:Per Jodenius
Lage Engström frågar sig hur mycket pastoraten i Växjö stift betalar i försäkringspremier under ett år för i stiftet befintliga byggnader?

Detta inlägg handlar om en kapellbyggnad som uppfördes 1982/83 i ett pastorat i Växjö stift för en kostnad om högst en miljon. Enligt SCB:s byggstatistik var kostnaden för återuppbyggnad år 2016 vid ett totalhaveri högst sex miljoner.

Pastoratet har anlitat försäkringsmäklare som försäkrat kapellet för drygt tolv miljoner. Kapellet är överförsäkrat med cirka sex miljoner. Av försäkringsbolag har jag erhållit olika uppgifter om premie för överförsäkring, från sex till tolv miljoner, som varierat inom 5 000-7 000 kronor.

Försäkringsmäklarnas provision på till försäkringsbolagen inarbetade premier är 12–15 procent. Är premien på överförsäkringen 5 000 kronor erhåller mäklaren minst 600 kronor av försäkringsbolaget i provision. Pastoratet förlorar 5 000 kronor genom överförsäkringen.

Vid samtal med företrädare för pastoratet och försäkringsmäklaren har de inte varit intresserade av rättelse utan hänvisat till varandra. I brev till Stiftsstyrelsen för Växjö stift har jag redovisat den felaktiga överförsäkringen – svar har inte erhållits.

Svenska kyrkan äger mängder av byggnader av olika slag. Hur många av dessa objekt är över- eller underförsäkrade?

Det är självfallet enklast för förvaltningarna att lösa frågan genom att anlita försäkringsmäklare. Det finns i vart fall ett seriöst försäkringsbolag utan vinstintresse som värderar och sätter förhoppningsvis korrekta försäkringsvärden. Det finns ytterligare alternativ för att lösa kyrkans försäkringsproblem.

Hur mycket betalar pastoraten i Växjö stift i försäkringspremier under ett år för i stiftet befintliga byggnader?

Jag anser svenska kyrkan i tider av medlemstapp på ett bättre sätt skall se till, att även ekonomin fungerar föredömligt.