Låg lön riskerar svår kompetensbrist

Debatt Artikeln publicerades

Proffsig journalföring är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård. I dag är det stor brist på utbildade medicinska sekreterare i Region Kronoberg liksom i övriga landet.

Bristen på medicinska sekreterare gör att vår arbetsmiljö är tuff och riskerar att försämra vården för patienterna. Nu måste arbetsgivarna agera och erbjuda moderna villkor och långsiktiga lönesatsningar som matchar vår utbildning och kompetens.

Medicinska sekreterare har en lägre genomsnittlig månadslön än personer som enbart har en gymnasieutbildning. Utan en satsning på lön och moderna arbetsvillkor riskerar kompetensbristen att öka – vilket i slutänden drabbar patienterna i Kronobergs län.

Vision presenterade nyligen en rapport, baserat på en stor medlemsundersökning bland medicinska sekreterare. Vår undersökning visar att en stor majoritet av medicinska sekreterare i Sverige trivs på sitt jobb, men många är missnöjda med sin lön. Det är också nästan 30 procent som upplever att deras idéer till förbättringar inte tas tillvara i vården.

Vision ställer tre krav för att öka yrkets attraktivitet och status:

• Landsting och regioner måste göra riktade och långsiktiga lönesatsningar för medicinska sekreterare.

• Medicinska sekreterare måste få mer moderna och flexibla arbetsvillkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och familjeliv.

• Medicinska sekreterare måste få en mer central roll för att utveckla en patientsäker vård, vilket kräver ett närvarande ledarskap.

Yrkesgruppen har en nyckelroll för att vården ska fungera smidigt och för att patientadministationen sköts effektivt och noggrant. Vi är välutbildade − majoriteten av alla medicinska sekreterare har en kvalificerad eftergymnasial utbildning, men ska unga se en framtid i vårt viktiga yrke så måste våra löner och yrkesvillkor bli mer attraktiva och moderna.

Else-Marie Banner, ordförande Vision Region Kronoberg, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision