Landsbygdens lagliga rätt måste skyddas

Debatt Artikeln publicerades

Rättssamhället måste prioritera att stå upp för landsbygdens rättigheter och inte låta odemokratiska krafter få agera ohindrat, skriver Patrik Davidsson (C).

Foto: Pontus Lundahl/TT
"Exempelvis är inte jägaren en del av politiken, utan hen praktiserar bara sin lagliga rätt att utöva jakt", skriver Patrik Davidsson (C).

Menar staten verkligen allvar med målsättningen att hålla ihop hela landet? Det sticker i ögonen på mig och säkert många andra när vi människor på landsbygden hindras från att genomföra det vi har laglig rätt till.

Det kan inte vara rimligt att företagare och enskilda individer utsätts för hot och påtryckningar som leder till otrygghet och en känsla av att vara utlämnad. Det är dags att samhället sätter ned foten och lever upp till alla fina ord om att minska klyftan mellan stad och land.

I dag tillåts jägare att utsättas för hot och sabotage när de utövar sin lagliga rätt att bedriva jakt. Samma sak gäller tyvärr många företagare i den gröna näringen som ibland utsätts för rena sabotage och ibland för hot och trakasserier. Detta borde inte accepteras i ett demokratiskt samhälle, där vi har politiker som stiftar lagar och ett rättssystem som ska se till att dessa efterlevs.

Tyvärr måste jag konstatera att samhället inte förmår att skydda de enskilda företagare som blir utsatta för dessa övergrepp. Tänk er exemplet där företagaren och hens familj utanför sin bostad möter maskerade aktivister som utan åtgärd från samhället tillåts uppträda hotfullt och bedriva sin propaganda mot företagaren och hens familj.

Jag värnar demonstrationsfrihet på allmän plats. Men det är inte rimligt att enskild företagare och den lagliga verksamhet (djuruppfödning, jakt med mera) som bedrivs på företaget ska kunna saboteras i skydd av demonstrationsfriheten. I stället borde samhället som vill minska tudelningen mellan stad och land säkerställa att dessa företagare kan bedriva sin lagliga verksamhet ostört.

Vill man bedriva politik ska detta ske på rätt plats. Jag har stor respekt för rätten att bedriva politik och påverka oss politiker. Men det är fel sätt att bedriva politik när enskilda människor och deras företag utsätts för trakasserier. Exempelvis är inte jägaren en del av politiken, utan hen praktiserar bara sin lagliga rätt att utöva jakt.

Sverige ska hålla ihop. Därför är det anmärkningsvärt att man inte tar tag och säkerställer att gemensamma beslut efterlevs. Rättssamhället måste prioritera att stå upp för landsbygdens rättigheter och inte låta odemokratiska krafter få agera ohindrat. Man kan få en känsla av att samhället tycker det är väldigt viktigt att styra och kontrollera landsbygdens befolkning, men inte lika viktigt att försvaras dess rättigheter.

Patrik Davidsson (C)