Länet har snabbast växande vårdköer

Debatt Artikeln publicerades

Grunden till de långa vårdköerna handlar bland annat om brist på sjuksköterskor och annan vårdpersonal och att regeringen tog bort kömiljarden 2014.

Vårdköerna i landet ökar dramatiskt. De senaste siffrorna från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är alarmerande. Köerna ökar till både primärvården, förstabesök i specialistsjukvården och till operationer. Snabbast ökar köerna till operationer, där alla landsting sedan 2014 snabbt har backat i tillgänglighet. I Region Kronoberg ökar köerna snabbast i landet, på tre år har köerna ökat med 33 procent. Det är viktigt att poängtera att denna ökning har skett innan arbetet med att minska hyrberoendet startade. Att människor inte får vård i tid är upprörande.

Växande vårdköer oroar oss, liksom de stora skillnaderna i landet. I Halland får nio av tio patienter operation i tid. I Skåne sex av tio. Värst är läget just nu i Västerbotten, där knappt hälften av patienterna opereras inom vårdgarantins gränser. Ska vi i Sveriges landsting och regioner vända den här utvecklingen krävs betydligt fler insatser och verktyg än vad som finns i dag.

Ska vi komma åt problemen måste vi våga prata om varför de uppstår. Orsakerna är flera, men en av dem är bristen på sjuksköterskor i dygnet-runt-verksamheterna samt bristen på specialistsjuksköterskor. Det leder till stängda vårdplatser, hög arbetsbelastning för befintliga medarbetare och längre vårdköer.

Den offentligt drivna akutsjukvården är uppenbart inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för sjuksköterskor, i synnerhet inte dygnetruntvården. Lönerna sätts individuellt i allt för låg utsträckning, erfarenhet premieras inte tillräckligt och besluten kommer ofta uppifrån i stället för underifrån.

Vi föreslår nu tre sjukvårdsreformer för att snabbare korta vårdköerna.

• Korta patienternas väntetider – återinför kömiljarden.

Sedan regeringen avskaffade kömiljarden har vårdköerna i landet fördubblats. Alliansledda Stockholms läns landsting inför nu en egen kömiljard för att i snabbare takt korta vårdköerna. I Region Kronoberg har fullmäktige beslutat att införa en egen lokal kömiljard på moderat initiativ, men Socialdemokraterna vägrar följa det fattade beslutet. Dessutom är Moderaternas uppfattning att den nationella vårdgarantin ska skärpas med krav på operation eller behandling efter 30 dagar i stället för dagens 90 dagar.

• Snabbspår för undersköterskor som vill bli sjuksköterskor.

Vi efterfrågar ett snabbspår för undersköterskor att bli sjuksköterskor. Som arbetsgivare kan Region Kronoberg vara med och finansiera för ett snabbspår om regeringen möjliggör det.

• Attraktiv arbetsgivare för sjukvårdens medarbetare.

Sveriges landsting och regioner måste bli en betydligt bättre arbetsgivare för sjukvårdens medarbetare. Här krävs chefer som vågar sätta individuella löner, som premierar obekväma arbetstider och låter medarbetarna påverka sin arbetssituation.

Patienter ska få vård, inte stå i kö. Vårdköerna måste kortas. Nu.

Suzanne Frank (M), Camilla Waltersson (M)

Regionråd, Riksdagsledamot och talesperson för sjukvårdsfrågor