Låt Fyllerydsskogen vara

Christina Almqvist
Länsstyrelsen i Kronoberg har sagt ja till Växjö kommuns planer att ändra i Fylleryds naturreservat. Ett beslut som inte uppskattas av Christina Almqvist.
Foto:Filip Sjöfors
Länsstyrelsen i Kronoberg har sagt ja till Växjö kommuns planer att ändra i Fylleryds naturreservat. Ett beslut som inte uppskattas av Christina Almqvist.

”Har du glömt att skogen är ditt hem att den stilla tysta skogen står och väntar på dig som en vän, kom till skogen åter, endast så kan du bli hel igen” diktade en gång Växjöfödde poeten Bo Setterlind.

Fyllerydsskogen är sedan många decennier Växjöbornas egen tätortsnära sagoskog med gamla granar och tallar, mossbeklädda stenar, höjder och sänkor, slingrande stigar, blåbärstuvor, små mossar och kärr, den höga kullen Jätten Bombom och längst i söder Biskopsgölen. Som barn tränade vi här med Växjö OK, Växjö Norra IF och Växjö AIS på 1970- och 1980-talen. Den vackra skogen och många duktiga ideella ledare bidrog till vår fostran.

Tack vare en framsynt Växjö kommun med kommunekolog och kommunledning i spetsen och engagerade föreningar, politiska partier blev Fyllerydsskogen ett naturreservat på 1990-talet. Till glädje för Växjöbor i olika åldrar, skogens invånare i form av växter och djur och kommande generationer.

Därför är det svårt att acceptera att planerna på en ombyggnad av trafikplatsen vid Fagrabäck skulle kunna medföra att en del av Fyllerydsskogen tas i anspråk.

Är det förenligt med de nationella och internationella miljömålen när en tätortsnära värdefull skog som redan skyddats som naturreservat planeras att exploateras i en del?

Biologer har hittat den sällsynta arten grön sköldmossa i området vid den tänkta trafikplatsen. Kan det finnas fler sällsynta arter som man ännu inte funnit? En gammal skog blir med tiden allt värdefullare för många kärlväxter, mossor, lavar, svampar, insekter, däggdjur och fåglar.

Finns det kanske andra möjliga trafiklösningar som inte prövats så att hela Fyllerydsskogen kan behållas? Kan alternativa vägar till och från Växjö användas i rusningstid?

Kan utökade tågavgångar göra att pendlare från till exempel Hovmantorp, Lessebo och andra orter lättare kan tågpendla in till sina arbeten i Växjö och därmed minska trafikmängderna vid Fagrabäcksrondellen i rusningstid? Fler bussavgångar inom stan från stationen kan hjälpa resenärer att komma till arbetsplatserna på morgonen.

Jag ber alla inom Växjö kommun och Trafikverket som skall fatta beslut om Fagrabäcksrondellen och denna del av Fyllerydsskogen att tänka för framtiden och visa aktsamhet om både människor, växter och djur. Behåll naturreservatet intakt. Glöm inte att en borttagen del av skogen aldrig går att återställa.