Magnus Karlsson: Ett stort steg mot ökad transparens

Debatt

Vet du vad du läser?

Om du hamnat här av en slump: Det här är tidningen Smålandsposten. Spalten heter Moderator och skrivs varje dag av tidningens medarbetare. Den handlar om branschen. Om publicistiska beslut vi har fattat. Om planer vi har. Kort sagt: Den handlar allt som oftast om tidningen.

Om du läser oss i papperstidningen har du så klart full koll. Men om du surfat hit via en länk kan det vara betydligt tuffare att få en bild av vilken typ av material det här handlar om. Är det åsikter? En nyhetstext? Är det neutralt eller politiskt färgat? Och hur vet du var gränserna går?

Frågan har väckts på flera nyhetsredaktioner – Aftonbladet är till exempel väldigt noggranna med transparensen genom att märka ut vilka av deras texter som är skrivna av ledarredaktionen och vilka som är externa debattinlägg. Ett föredöme – och fler lär följa efter. Målet är så klart att läsaren snabbt ska förstå vilken typ av text de hamnat på.

Branschorganisationen Utgivarna har nu publicerat nya riktlinjer i ämnet.

Det är välkommet och koncernen som äger Smålandsposten, Gota Media, har väckt frågan internt.

Utgivarna har valt fyra punkter som centrala:

• Tydligt publiceringsdatum ska anges om en tidigare publicerad artikel får nya vingar via sociala medier.

• Ange vilken typ av innehåll artikeln har och vad det innebär för läsaren.

• Behövs det – lägg till en förklaring till hur arbetet gått till och varför utgivaren har fattat publiceringsbesluten.

• Hänvisa till de medieetiska systemen och berätta hur man anmäler en publicering.

Jag har inget att invända. Tvärt om applåderar jag initiativet.

Nu inväntar jag tekniken – snart är alla fyra ovanstående punkter implementerade på smp.se.