Människor måste få känna sig trygga igen

Debatt Artikeln publicerades

I väntan på de åtgärder som krävs på riksnivå måste kommunerna göra vad de kan för att hålla brottsligheten i schack och på så sätt öka medborgarnas trygghet, skriver fem politiker i Sverigedemokraterna Växjö.

Växjö är en vacker gammal stad, faktiskt så pass gammal som från 13 februari 1342 då konung Magnus Eriksson delade ut stadens stadsprivilegier. Och även om staden inte alltid varit trygg (kollar vi tillbaka i tiden så har Växjö exempelvis brunnit åtskilliga gånger) så kan förmodligen en majoritet av befolkningen i Växjö uttala sig positivt till att de känt trygghet under sin uppväxt och den största delen av deras vuxna liv. Tills nu, för finns verkligen den känslan kvar?

Den senaste tiden har det hänt mycket fruktansvärt i och runt om Växjö stad och kommun, men även Sverige som nation. Både lokala och nationella tidningar har rapporterat om bland annat mordförsök på Centrallasarettet i Växjö, explosionsattack mot polisstationen i Växjö, en otroligt uppmärksammad misshandel på en pizzeria i Växjö och en gärningsman som inte tycktes nöja sig med det utan misshandlade ännu en person strax efter att ha blivit släppt ur häktet.

Men det stannar inte där, för mest växer otryggheten i samhället för kvinnorna. Våldtäkt, på våldtäkt, på våldtäkt, det tycks aldrig ta slut. De sexuella övergreppen sprider sig likt en epidemi.

Faktum är, enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning från 2017, att kvinnors känsla av otrygghet ökar. Strax under en tredjedel av kvinnorna i Sverige känner otrygghet av att vistas ute kvällstid och strax över en tiondel av kvinnorna i Sverige väljer till och med att inte gå ut alls. Självklart finns det sällan rök utan eld och inte heller är det annorlunda här. Mellan 2014 och 2016 har andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott i Sverige mer än fördubblats, enligt Brå.

Det här ser vi i Sverigedemokraterna som en stor inskränkning i rörelsefriheten.

Därför krävs omfattande åtgärder för att förbättra tryggheten i Sverige och det är inte för intet som Sverigedemokraternas valspråk lyder "trygghet och tradition". För oss är det av största vikt att garantera medborgarnas sociala och ekonomiska trygghet.

Brottsbekämpning är i första hand inte kommunens ansvar men i väntan på de åtgärder som krävs på riksnivå måste kommunerna göra vad de kan för att hålla brottsligheten i schack och på så sätt öka medborgarnas trygghet. I första hand bör kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Brottsförebyggande arbete brukar delas upp i två kategorier - social brottsprevention och situationsanpassad brottsprevention. Med detta kan man arbeta långsiktigt för att påverka personers benägenhet att begå brott och att minska antalet situationer som kan resultera i brott genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för att bli upptäckt eller att minska vinsten av att begå brott.

Våra förslag på brottsförebyggande arbete är:

• Att ta fram ett antiskolkprogram och åtgärdsprogram för droganvändning i skolan.

• Att ta fram ett stärkt program för arbetet mot droger och missbruk generellt.

• Att införa kameraövervakning och/eller patrullerande ordningsvakter på brottsutsatta platser.

• Att låta kommunen göra en övergripande utvärdering av belysningen i parker och promenadstråk.

Vi är väl medvetna om att kommunen jobbar hårt för att förbättra det här, men när det kommer till arbetet för att förbättra invånarnas trygghet så går det aldrig att göra för mycket.

Maria Palm, Elisabeth Peterson, Christer Svensson, Per Nilimaa, Nils Sjöqvist Axelson, Sverigedemokraterna Växjö