Fredrik, Filippa och Filip

Fredrik 6 år, Filippa 3,5 år och Filip 9 månader, barn till Desirei Phereli och Tom Berglund, Vellinge. Artikeln publicerades
Foto: Peter Löfqvist, Studio Blå