Metoo-kampanjen visar på vikten av förändring

Debatt Artikeln publicerades

Mäns våld mot kvinnor beror i grunden på samhällets ojämställda maktfördelning mellan könen, skriver Malin Lauber (S).

Våldet är ett sätt för män att hävda sin makt och obalansen i maktfördelningen underlättar för enskilda män att bruka våld mot kvinnor. Även genom sexuella trakasserier och hot om våld utövar män makt. Patriarkala strukturer upprätthåller det systematiska förtrycket av kvinnor.

Länge ansågs våld mot kvinnor vara en privat angelägenhet och har benämnts som lägenhetsbråk eller familjebråk. Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser, åldrar och är oberoende av etnicitet eller religiös tillhörighet. I nutid erkänns mäns våld mot kvinnor som både ett samhällsproblem och som en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Så länge manligt värderas högre än kvinnligt och så länge mannen är normen kommer män fortsätta hävda sin makt genom våld, trakasserier och kränkningar. Ingen kan ha undgått kampanjen #metoo som har engagerat kvinnor och män över hela världen. Att uppmärksamma och synliggöra kränkningar är otroligt viktigt i det fortsatta arbetet att stoppa våld mot kvinnor. Modiga kvinnor och män som berättar om övergrepp i stället för att tysta ner dem har en viktig roll.

Under #metoo har det blivit tydligt hur många unga kvinnor och flickor i tidig ålder, faktiskt de allra flesta, har utsatts för olika övergrepp. Ofta under skoltid. Normer och förväntningar gör att killar tidigt ”tar för sig” och flickor försöker freda sig. Strukturerna sätts tidigt och därför måste vi tidigt arbeta med normkritik och ha en genusmedveten pedagogik. Metoo-kampanjen visar i vilken stor omfattning sexuella övergrepp och trakasserier sker. Det är en viktig kampanj för att få beslutsfattare att förstå vidden av problemet.

Kvinnor som sätter ord på övergrepp och lägger förslag på förbättringar är avgörande för att en förändring ska ske. Bland annat är nu en samtyckeslag på gång. En fråga som bland annat det socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor, drivit. Jag välkomnar även de män som engagerat sig i frågan och hoppas de blir fler. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu en miljard på bland annat bättre sexualundervisning i skolan, att förstärka rättsväsendet och förebygga våld mot kvinnor.

Jag hoppas att arbetet inte avstannar om kampanjens energi avtar. Överallt, i skolan, på arbetsplatser, i föreningar och var som helst i samhället, måste vi synliggöra och motverka övergrepp och kräkningar i alla former.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Och jo, jag vet ”inte alla män”. Statistiken är dock tydlig - män brukar i större utsträckning våld mot kvinnor än tvärtom, män sextrakasserar kvinnor i många fler fall än det motsatta och det är män som står för en väldigt stor andel av alla våldtäkter. Så innan du ropar ”inte alla män”, fundera över hur en flickas liv förändras efter ett övergrepp eller en våldtäkt och vad du kan göra för att det aldrig mer ska ske.

Malin Lauber (S), kommunalråd