Motsägelsefullt av de Blågröna

Debatt Artikeln publicerades

Tisdagen den 21 november fanns hur mycket pengar som helst i Växjö kommun. Inga som helst problem att satsa på investeringar i skolor, förskolor, simhall och ett nytt kommunhus för över 700 miljoner kronor. Sparmålet 25 miljoner kronor på personal inom äldreomsorgen kvarstod dock.

Den 27 november kunde vi läsa ett reportage om Araby, ett särskilt utsatt område i Växjö. Vi fick en redovisning i väldigt trista siffror. Inget nytt kanske men fakta som skär i varje medkännande människa. Polisen Admir Smailagic, som känner området väl, ger sin syn på vad han önskar för att få bukt med kriminalitet, narkotika och utanförskap: Politiska åtgärder för att satsa extra mycket för att komma åt ungdomar i riskzonen. Admir Amailagic menar att det krävs stora insatser i skolan och sociala insatser i övrigt.

Polisens närvaro anser Admir Amailagic högst väsentlig: Det räcker inte med vad som gjorts de gångna två åren eller att lägga till två år. Det är ett långsiktigt arbete. Målet är att Araby ska upplevas lika tryggt som andra bostadsområden i Växjö.

Så den 28 november läser vi i Smålandsposten att 13 anställda på Centrumskolan, som ligger i Araby, ska bort. Facket liksom kvarvarande lärare är oroliga. Färre ska göra mer och likafullt nå goda resultat och mål. I en skola som ligger i ett särskilt utsatt område i Sverige, ingen tvekan om det. Skolan ska vara kompensatorisk. Här finns mycken trångboddhet och fattigdom att kompensera.

Jag undrar: Har det varit för många anställda på Centrumskolan? Pernilla Tornéus (M) säger i Smålandsposten att varken elever eller personal ska påverkas negativt. Lite märkligt om 13 vuxna ska bort och det har inga konsekvenser.

Jag undrar: Är Centrumskolan tillräckligt prioriterad med satsningar med tanke på situationen, tryggheten, resultaten? Det går ju att omfördela kommunens resurser inom budget. Vad kan vara mer angeläget än att ge barnen det stöd och den hjälp som de har behov av för att kunna ta sig genom grundskola och gymnasium, den bästa starten vi kan ge de unga för ett bra fortsatt liv.

För mig är det motsägelsefullt att ena dagen låta som det regnar manna över Växjö kommun, trots besparingar på omsorgspersonal, och så nästa dag dra in 13 tjänster på Centrumskolan av alla skolor. Jag tror inte jag är ensam om den uppfattningen.

Carin Högstedt (V)