Myndigheter väljer att bortse från det lågfrekventa ljudet

Bengt Sinner ,
Vinkraftverkens lågfrekventa ljud underskattas, enligt Bengt Sinner.
Foto:Lars Pehrson / SvD / TT
Vinkraftverkens lågfrekventa ljud underskattas, enligt Bengt Sinner.

Myndigheterna väljer att bortse från inverkan av lågfrekventa ljud, när tillstånd för att bygga vindkraftverk ska beviljas.

I en insändare skriver Lars Carlsson skriver: ”Hur kan svenska politiker och myndigheter starta massiv utbyggnad av vindkraft utan en enda vetenskaplig studie över mänsklig påverkan av buller och då framför allt det lågfrekventa hälsovådliga infraljudet?”

Svaret är att myndigheterna valt att bortse från inverkan av lågfrekventa ljud, när tillstånd för att bygga vindkraftverk ska beviljas.

Det finns ett flertal studier som behandlar mänsklig påverkan av ljud från vindkraft. Problemet är att de flesta av studierna behandlar den rent tekniska problematiken om hur ljudutbredningen vid olika frekvenser fungerar.

Dämpningen av lågfrekventa ljud är till exempel mindre än ljud vid högre frekvenser. Däremot finns det tyvärr färre studier, som behandlar den mänskliga påverkan både fysiskt och psykiskt.

Trots förslag från forskare vid våra universitet till Naturvårdsverket (som har bestämt reglerna) att beräkningen av ljudnivåer bör ta hänsyn till lågfrekventa ljud, har man valt att inte ändra regelverket. Detta är förklaringen till dagens situation med massor av klagomål på störningar från byggda vindkraftverk.

Utreder man då ljudnivåerna, finner man att de oftast ligger inom de specificerade 40 dBA vid fastigheterna. Inte konstigt eftersom mätningen också filtrerar bort de lågfrekventa ljuden.