Nu skärper vi straffen för sexualbrott

Debatt Artikeln publicerades

Vi har förmånen att bo i ett land som kommit långt i jämställdhetsarbetet, vilket vi socialdemokrater är väldigt stolta över. Men om Sverige ska förtjäna bilden som föregångsland för jämställdheten måste vi skyndsamt ta kampen mot våldtäkter, sexuella övergrepp och kvinnohat på allvar.

Höstens metoo-upprop visade med smärtsam tydlighet hur lång väg vi har kvar att vandra innan män och kvinnor lever på fullt ut lika villkor i vårt land. Metoo belyste vikten av förändring. Nu är det upp till var och en att organisera sig för att bidra till den förändringen.

När antalet polisanmälningar av sexualbrott ökar, och tiotusentals kvinnor framför vittnesmål om övergrepp och trakasserier, måste vi vidta kraftåtgärder. Därför skärper regeringen nu straffen för sexualbrott och inför en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt.

Metoo har visat att sexuella övergrepp och trakasserier finns i hela vårt samhälle, i varje yrkesgrupp och åldersgrupp. Vi vet även att enbart tio procent av sexualbrotten anmäls och alldeles för få anmälningar når domstol. För att vända utvecklingen krävs både förändrat synsätt och förändrad lagstiftning.

Dagens sexualbrottslagstiftning kräver att det förekommit våld, hot eller en särskilt utsatt situation för brottsoffret för att handlingen ska betraktas som en våldtäkt. För att stärka kvinnors skydd och för att fler gärningsmän ska kunna åtalas kräver Socialdemokraterna en ny lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten.

Regeringen skärper också synen på sexualbrott. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs till fem års fängelse. Grovt oaktsamt sexuellt övergrepp och grov oaktsam våldtäkt är nya brott som kriminaliserar situationer när gärningsmannen borde begripit att brottsoffret inte deltar frivilligt. Rättsskyddet för barn vid sexualbrott stärks också, för att göra det svårare för gärningsmän att hävda att de inte kände till barnets ålder.

Grunden är ny lagstiftning. Men för att faktisk förändring ska ske måste brottsoffer känna förtroende för att rättsväsendet lagför gärningsmän. I kampen mot mäns våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Det är bland annat därför som regeringen genomför en historiskt stor satsning på polisen. Under de närmaste tre åren stärker regeringen polisen med 7,1 miljarder kronor.

Socialdemokraternas vision är ett jämställt Sverige, där kvinnor får halva makten och hela lönen. Vi kvinnor ska också kunna känna oss trygga på väg hem från jobbet, kvällskursen eller krogen. Därför måste vi vara kompromisslösa i kampen mot alla strukturella förtryck, mot sexualbrott och kränkningar.

Monica Haider, riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna i Kronoberg, Henrietta Serrate, ordförande S-kvinnor Kronoberg, Tajma Sisic, ordförande SSU Kronoberg