Nya förslaget blev ännu värre

Insändare Artikeln publicerades

Nu i valveckan presenteras en reviderad version av hur det nya kommunhuset i Växjö ska se ut. Om det ursprungliga förslaget var riktigt illa, så är det nya värre.

Jag kan inte tänka mig att, som förslaget ser ut nu, detta skulle kunna vinna en arkitekttävling, inte ens om Sveriges alla modernistiska arkitekter satt i juryn.

Man kan verkligen ställa sig frågan om vi ska ha det här. Jag kommer inte med kritik mot platsen, inte heller om kostnaden (även om man givetvis kan kritisera detta också), jag kritiserar utseendet.

Stoppa bygget, utlys en ny tävling som utgår från den grundplatta som skapas, men ta inte med att det ska bygga på glas och trä. Se till att byggnaden blir hållbar, vi behöver inte en byggnad som är daterad 2018 utan en som likaväl skulle kunna vara daterad 1918, 2018 eller 2118.

Politiker av alla färger. Ni vill skriva in er i historieböckerna, men gör det inte som tillskyndare av en byggnad som är så pass groteskt ful, låt i stället skönheten få spelrum.

Fredrik Kjällbring, Arkitekturupproret