Nya möjligheter för Kronoberg att speglas i konsten

Kronoberg Artikeln publicerades
Spegelbollen av den tyska konstnärsgruppen Inges Idee sjösattes 2010 i lagunen vid Strandbjörket i Växjö.
Foto: Urban Nilsson
Spegelbollen av den tyska konstnärsgruppen Inges Idee sjösattes 2010 i lagunen vid Strandbjörket i Växjö.

I januari 2018 förändrades förutsättningarna för den regionala och kommunala kulturpolitiken. Professionell bild- och formkonst blev, efter riksdagsbeslut, en central del av Kultursamverkansmodellen som ger länet statliga anslag. Det innebär att Region Kronoberg nu bör utveckla sin konstverksamhet i samverkan med länets kommuner och konstnärer.

I partienkäten på Kulturvalet.se svarar dessutom alla rikspartier JA på frågan om invånarna, oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av ett mångfasetterat utbud av bild- och formkonst. Så en högaktuell fråga som de nyvalda region- och kommunpolitikerna i Kronoberg borde besvara är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?

Vi bidrar gärna med fyra uppslag.

Det mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer är den offentliga konsten. Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. Skrivs enprocentsregeln in i markanvisningar och exploateringsavtal delas ansvaret för den offentliga konsten mellan privata och offentliga aktörer.

Oavsett i vilken kommun man bor, bör det finnas en levande konstscen. För det behövs ett par utställningsplatser för samtida konst i kommunen. En förutsättning för kvalitet är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet). Det behövs för konstnärers medianinkomst i Kronoberg är 15 078 kr före skatt (2014), vilket kan jämföras med 23 786 kr som är genomsnittet för alla yrkesverksamma i länet.

Två andra utmaningar är att säkerställa dels att kommunen har en strategi för att konsten och kulturen finns med i samhällsplaneringen, dels att det finns adekvata ateljéer och verkstäder för konstnärer till överkomliga hyror.

Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan kronobergarna få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur. Här kan och bör Region Kronoberg samverka och stödja de kommuner som utarbetar planer för bild- och formkonsten. I exempelvis Västra Götaland går regionen in med delfinansiering för att konstnärerna ska få skäliga utställningsersättningar. I Skåne stödjer regionen ett kartläggnings- och utvecklingsarbete om enprocentsregeln.

Genom att ta stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” blir det lättare för kommunerna och regionen att leva upp till grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet som slår fast att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Vi hoppas att regionens och kommunernas politiker vill svara på frågan: Vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ni göra under mandatperioden 2018-2022?

Åke Bergqvist, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Kronoberg

Katarina Jönsson Norling, konstnär, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, tf. vice ordförande för Konstnärernas Riksorganisation