Om instängning, lagar, kontroller och utbildning

Replik Artikeln publicerades

Flera insändarskribenter har den senaste tiden riktat kritik mot vattenskotrarna i Helgasjön. Nu svarar Jan Sjöwall i Växjö Vattenskoterklubb.

Debatten om vattenskotrar i Helgasjön rullar vidare.
Foto: Hasse Holmberg
Debatten om vattenskotrar i Helgasjön rullar vidare.

Helgasjön ser ut som ett ”H” med fyra vikar, Örviken, Åbyviken, Evedalsviken och Öjabyviken. I dessa vikar råder som regel inga fartbegränsningar. Här gäller sjölagen som säger att man kan dömas till böter om man väljer väg eller hastighet som orsakar onödig störning.

I mitten av sjön ligger Hissö Naturreservat där det råder en fartbegränsning på sju knop (cirka 13 km/h). För att kunna ta sig från en vik till en annan måste man passera reservatet genom prickade farleder som förbinder de olika vikarna. Det är inom reservatet länsstyrelsen infört en lokal ordningsföreskrift som förbjuder vattenskotrar att passera.

Det finns flest skotrar där det bor mest folk. Evedalsviken och Öjabyviken är tätbebyggda. Nu är skoteråkarna instängda på grund av länsstyrelsens beslut vilket leder till ökad vattenlek i dessa vikar. Kanske det är därför Krister Bengtsson i Öjaby, i sin insändare den 11 juni, reagerat på vattenskoteråkandet?

Sven-Olof Lorentzen skriver i sin insändare den 7 juni ”att det borde vara självklart att sådana farkoster inte hör hemma i ett naturreservat”, men han verkar inte förstått att det råder hastighetsbegränsning. Växjö VSK har hittills inte fått svar på vår fråga till länsstyrelsen varför en vattenskoter i sju knop skulle vara en större miljöbov än en båt i sju knop när den passerar genom reservatet? Beslutet saknar miljömässiga grunder, är diskriminerande, oskäligt och får negativa konsekvenser för allmänheten genom instängningen.

Från Växjö Vattenskoterklubbs sida välkomnar vi kontroller i sjön, både av hastighet och störande beteende. Fortkörning med motorbåt är vanligt förekommande i reservatet. Motorbåtarna gör höga vågor. Problemen för häckande sjöfåglar som nämnts är alltså inte lösta bara för att man portförbjudit skotrar. Det är inte som Krister Bengtsson skriver den 11 juni att ”båtförarna generellt är lika bra som skoterförarna är dåliga”. Alla förare av vattenfarkoster borde behandlas lika.

En skoter som kör från A till B är inte mer störande än annan motorbåtstrafik. Det är vattenlek med hopp och rundkörning som skapar störningar genom smällar mot vattnet och insugsljud vid hopp. Det är förarbeteendet och val av plats, inte skotern som är boven. Det är heller inte alla skoteråkare som använder skotern till avancerad körning. Vi propagerar för hänsyn och att man skall uppsöka isolerade öppna ytor för vattenlek. Det är bland annat därför vi ser det som väsentligt att förbudet att passera reservatet hävs så att man kan ta sig till dessa platser utan att bryta mot några regler.

Marcus Arneving har kloka synpunkter i sin insändare den 8 juni, där han ifrågasätter föräldrarnas förnuft när de sätter sina barn på en skoter utan någon form av utbildning. Växjö VSK har i sommar gått ut med uppmaningar till alla medlemmar och på vår hemsida att tala skotervett med ungdomarna. Förarbevis och åldersgräns på 15-år har varit uppe många gånger men regeringen fattar inga beslut. Här har Havs- och Vattenmyndighetens utredning (som vi stödjer) legat på regeringens bord sedan 2013 utan att den ej tillämpbara vattenskoterförordningen från 1993 ersatts. Att förordningen inte ersatts har också lett till felaktiga föreställningar att all vattenskoteråkning är olaglig, vilket Anders Bergstrand hävdat i sina insändare, nu senast den 5 juni.

Växjö VSK skulle kunna organisera frivillig utbildning. Vi är medlemmar i Svera (Svenska Racerbåtsförbundet) som har stor erfarenhet av ungdomsverksamhet. En förutsättning är att vi hittar en plats där våra medlemmar och andra kan träna på avancerad körning och där klubben både kan utöva tävlings- och utbildningsverksamhet utan att störa.

En sådan plats skulle kunna vara vid inflygningen till Småland Airport i Örviken. En annan förutsättning för detta är dock att skoterförare tillåts köra i farlederna i Helgasjön. Just nu kan de flesta av våra medlemmar inte ta sig till Örviken på grund av förbudet att passera genom reservatet.

Växjö VSK, Svera, Sweboat (båtbranschens riksförbund), Smålands Idrottsförbund, Växjö kommun med flera har överklagat länsstyrelsens beslut.

Jan Sjöwall, Växjö Vattenskoterklubb