Pensionssystemet är ovärdigt Sverige

Ragnar Carlsson

Välfärdslandet Sveriges kvinnopensioner och löner har alltid stört min ombudsmannagärning. Mest omskakad blev jag över min hustrus låga ålderspension.

Tillsammans lever vi ett gott liv på våra gemensamma pensioner. Tack vare min högre tjänstepension.

Jag tänker på hur hustruns pension hade blivet utan min ”stöttning”. Hon hade tillhört gruppen fattigpensionärer efter att ha jobbat inom textil och skolbespisning ett helt liv.

Var femte svensk pensionär riskerar att leva under eller strax över gränsen för fattigdom. EU:s gräns med risk för fattigdom är på 12 100 kronor. Det kan inte vara värdigt i ett välfärdsland som Sverige med EU:s högsta sysselsättning, med flest antal jobbade år och med en sen pensionsavgång.

Att någon mot den bakgrunden ska bli fattigpensionär är näst intill orimligt. På tio år har andelen under gränsen nära på fördubblats i Sverige. Däremot är tendensen den motsatta i Norge, Danmark och Finland. Hur en alliansregering i det läget kom på den befängda idén med höjd skatt på pensionen var helt obegriplig.