Politiker som förespråkar vindkraft måste ge faktasvar

Lars Carlsson ,
Lars Carlsson menar att det är fel att lägga miljardsatsningar på vindkraft.
Foto:Henrik Montgomery/TT
Lars Carlsson menar att det är fel att lägga miljardsatsningar på vindkraft.

Efter alla miljardsatsningar på vindkraften är det dags att få tydliga svar från politikerna, från lokal nivå till riksdag och regering.

Vilka vetenskapliga fakta ligger till grund för förespråkarnas uppfattning att vindkraften är den elenergikälla vi fortsatt skall skattesubventionera medan vatten- och kärnkraft straffskattas?

Vattenfall har gjort en livscykelanalys som visar att vindkraften släpper ut tre gånger så mycket koldioxid per kilowattimme som kärnkraften. Samtidigt har regeringen fått igenom en klimatlag som säger att vi från nu och i all framtid skall jaga alla koldioxidutsläpp. Varför skattesubventionerar vi då vindkraften som släpper ut mest i Sveriges elproduktion.

Kolla Svenska Kraftnät, kontrollrummet där elproduktionen redovisas. Vindkraften behövs inte över huvud taget i Sveriges elenergibalans. Centerpartiet som jagar koldioxid föreslog att om man köper en bil med väldigt små utsläpp skall man få 100 000 kr i bidrag. Då borde man väl få minst 200 000 kr om man avstår bilköp? (C-logik) Vad svarar politikerna? Skall vi öka klimathotet med miljardsatsningar på vindkraften eller satsa på kolsnål vatten- och kärnkraft?

Det krävs enorma betongfundament för att 400 ton vindkraftverk inte skall ramla omkull som till exempel i Lemnhult. Det hormonstörande ämnet bisfenol A som lakas ur vingarna hamnar inte bara i betongen utan i grundvatten, bäckar och sjöar. Har politikerna försäkrat sig om att det finns ekonomiska avsättningar hos vindföretaget för framtida sanering även efter konkurser?

Det lågfrekventa ljudet under 20 hertz är individuellt för varje verk och påverkar huskroppar i grannskapet med resonansutveckling vilket kan ge hälsovådliga effekter (Googla ”hos Doris i Krokek” för en verklighetsupplevelse i ljud och bild). Kräv att politikerna tar fram och redovisar vetenskapliga fakta som visar att effekterna är ofarliga för människor.

Neodym som bryts i uranhaltiga gruvor i Kina orsakar där stora miljöproblem. Ämnet som används i permanentmagneter förbättrar effektiviteten i stora vindverk. Kräv politikernas svar. Uranbrytning för kärnkraft är tabu men vindkraften har andra regler, eller?

En av de viktigaste frågorna i lokalpolitiken är dock hur politikerna tänker när det gäller ökad inflyttning och blomstrande turistnäring. Är det många svenskar, tyskar, holländare och danskar som söker rekreation i vindkraftsparker?

Sverige har unika kvaliteter med fiskrika sjöar, djupa viltrika skogar med både lingon, blåbär och svamp samt därtill allemansrätten som är unik här. Är vindkraften rätt metod att öka landsbygdens attraktionskraft? Politikerna får välja mellan en levande landsbygd och en avfolkningsbygd. Vilket väljer de?

Hur går det med allemansrätten och vindkraftens risker? Det gäller nedfallande verk, skrot, is och döda fåglar (Googla ”bird vs wind turbine”), vilket borde innebära rigorösa avspärrningar på 0,5 kilometers radie. CE-märkning. Maskindirektivet.

Elbolagens kraftiga höjning av den fasta elöverföringsavgiften sägs bero på deras strävan att uppnå säkrare elleveranser. Särredovisa kostnadsfördelningen vid alla vindkraftsparker.

Vi väntar på besked från politikerna.