Pontus Steneros: Konstverk och trafik är sådant som skapar debatt

Debatt

Så var den invigd. Pissed Elin. Konstverket som det har debatterats så mycket om här på våra debatt- och insändarsidor. Några skribenter har varit positiva, andra gillar inte alls konstnären Sara Möllers kissande skulptur. Framför allt har många reagerat på namnet.

Lördagens invigning visade på nytt det stora intresse som finns runt konstverket. Rekordpublik hade lockats till Valla hamn vid Växjösjöns södra strand för att lyssna på de inbjudna talarna och titta på Växjö Art Sites senaste tillskott. Mer om detta hittar ni på sidorna A20-21 i dagens tidning. På smp.se hittar ni också ett tv-inslag från invigningen.

Frågan är nu om debatten om konstverket kommer att tystna eller leva vidare. Det är en sak som tiden får utvisa. På dagens insändarsida handlar texterna i alla fall inte om konst. I stället är en annan sak i fokus som ofta väcker känslor, nämligen trafiken. Vassa trafikhinder utanför kommunhuset, hastighetssänkningar på väg 30 och den planerade ombyggnaden av Fagrabäcksrondellen är alla exempel på saker som har debatterats senaste tiden.

Ett annat exempel är antalet parkeringsplatser i Växjö, bland annat hur svårt det är att hitta en plats vid centrallasarettet. I dag skriver Valter Jeppsson att trafiksituationen i Växjö är ohållbar, att det finns för få parkeringsplatser och att kommunens parkeringsnorm på 0,5 bilplatser per lägenhet måste ses över.

"Under lång tid framöver kommer de flesta hushåll ha tillgång till minst en bil. Det krävs därför en noggrann omvärldsanalys av bilinnehavet inför revidering av parkeringsnormen", skriver han.

Om du läser Valter Jeppssons insändare och är av en annan åsikt är du alltid välkommen att skicka in en replik. Eller kanske det finns någon helt annan fråga du vill tycka till i. Mejladressen för insändare och debattartiklar är opinion@smp.se.