Pröva nybygge på demokratiskt sätt

Insändare Artikeln publicerades

Under den stora rivningsvågen på 1950- och 60-talen var det många ledande politiker som ansåg att rivningarna och “saneringarna” inte var en fråga för folk att tycka till om, det var en fråga för politiker och tjänstemän.

Men det kan nog sägas gälla för Växjös styrande majoritet i dag också. Utan att frågan ens varit aktuell i det senaste valet till kommunfullmäktige vill majoriteten driva igenom frågan om det kombinerade stads- och stationshuset med blixtens hastighet – kanske för att man vill att väljarna inte skall kunna ändra på beslutet eller för att man hoppas att de skall ha glömt det i september 2018.

Jag är helt för att denna fråga skall prövas på ett demokratiskt sätt, allra helst via en folkomröstning, men i annat fall genom att det blir en fråga som prövas precis som andra frågor i allmänna val. En tredje variant, som jag inte sett något av, är en ordentlig opinionsmätning om vad Växjös invånare tycker i frågan. Denna light-variant skulle i alla fall ge en fingervisning om vad kommuninvånarna tycker i frågan och även om den inte ger ett fullständigt svar bör politikerna fundera över vad den visar innan de beslutar.

Jag för inte fram några argument mot prislappen eller läget på huset (även om jag tycker att detta ska diskuteras mer ingående). Jag är emot den snäva tidsplanen, bristen på inflytande och helt emot utseendet på det planerade huset (som jag menar kommer att förfula Växjö rejält).

Men till skillnad från 1960-talets kommunpampar så tror jag på demokrati och inflytande, även när det gäller stadsplanering. Jag hoppas att Växjös politiker i dag gör det samma och att de visar detta i gärning.

Fredrik Kjällbring, Arkitekturupproret