Region Kronoberg erbjuder säker vård

Replik Artikeln publicerades

I Kronoberg kan man känna sig trygg inför en förlossning och vi har en mycket god bröstcancervård.

Medarbetare inom Region Kronobergs hälso- och sjukvård är kompetenta och skickliga inom sina olika områden och vi finns till för att ge våra patienter ett tryggt och säkert omhändertagande, men det kan inte ske till vilket pris som helst.

När det gäller några av våra barnmorskors krav på höjd grundersättning har det genomförts en omfattande lönerevision 2018 motsvarande 2 500 kronor per barnmorska. Det så kallade märket för 2018 är 2.0 procent, barnmorskorna i slutenvården har fått 5.7 och barnmorskorna i öppenvården 4.4 procent. Utöver det får varje barnmorska på förlossningen extra arvode på 3000 kronor per månad. Dessutom tillkommer ob-bonus och särskilda tillägg för barnmorskor med mera.

I snitt har en heltidsarbetande barnmorska under de senaste 14 månaderna fått 8 350 kronor mer i bruttolön per månad. Dessutom har veckoarbetstiden minskats till cirka 34 timmar genom ett högre så kallat nattindex.

Tilläggas kan att antalet förlossningar under 2017 och så här långt 2018 har minskat mot 2016. När det gäller arbetsmiljön för barnmorskorna har verksamheten tagit frågan på allvar och under våren genomförs en arbetsmiljökartläggning där alla professioner på förlossningen ingår.

När det gäller bröstcancervården bottnar det i en arbetsmiljöutredning där ledningen för verksamheten lyssnat på medarbetarna och föreslagit åtgärder och stöd för att lösa den uppkomna situationen. Tyvärr kan vi konstatera att ansvarig läkare valt att säga upp sig i stället, vilket vi beklagar. Region Kronoberg kommer dock även i fortsättningen att kunna erbjuda en god och säker bröstcancervård.

Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör