(S): Bra vård för alla går före skattesänkningar

Debatt: S Artikeln publicerades

Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass, men vi har också stora utmaningar. Vi kan bota eller behandla så många fler sjukdomar, och därför lever vi längre. Det är jättebra. Men det innebär också att vi behöver mer resurser. Därför gör vi stora satsningar på välfärden – i stället för fler skattesänkningar. Vården i Kronoberg ska vara trygg och tillgänglig.

”Vården i Kronoberg ska vara trygg och tillgänglig
Foto: isabell Höjman/TT
”Vården i Kronoberg ska vara trygg och tillgänglig", skriver Socialdemokraterna.

Från 2015 till 2018 har svensk sjukvård genom strategiskt arbete ställt om cancersjukvården, och drastiskt minskat tiden från symtom till diagnos och behandling. För de flesta cancerformerna är nu den tiden mellan fyra och fem veckor. Här har Kronoberg utmärkt sig, och intar tredje plats i landet när det gäller att följa de rekommenderade vårdplanerna.

För andra sjukdomar är väntetiderna fortfarande för långa och det ska vi komma tillrätta med, därför behöver vi bemanna hälso- och sjukvården med egen personal. Då måste fler vilja jobba hos oss.

Vi har gjort mycket för att förbättra villkoren för de anställda. Vi har höjt grundbemanningen och anställt servicevärdar och transportörer för att den vårdutbildade personalen ska kunna koncentrera sig på patienterna. Vi har sänkt arbetstiden för de som arbetar på obekväm arbetstid samtidigt som vi höjt OB-ersättningen med 60 procent. Vi behåller också fokus på att bli oberoende av hyrpersonal. En verksamhet som är beroende av hyrpersonal riskerar sämre patientsäkerhet, sämre arbetsmiljö och sämre ekonomi.

Socialdemokraterna går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid, där vi genom att investera i sjukvården och på välfärdens medarbetare ska göra vården i Kronoberg bättre och mer jämlik.

Vi vill flytta vården närmare kronobergarna. Därför inför vi Äldrehälsa Kronoberg med hembesök för de mest sjuka och fasta vårdkontakter för alla över 65 år. Vi vill också ta krafttag mot den psykiska ohälsan bland barn och unga, därför satsar vi på familjehälsan och på familjecentraler. För Barnens bästa gäller i Kronoberg.

Det är landsting och regioner som levererar vård, men det är regeringens uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att ge bästa möjliga vård. Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen har Region Kronoberg fått kraftigt ökade statsbidrag de senaste åren.

Om väljarna ger oss förtroendet att fortsätta styra i Sverige och Kronoberg den 9 september lovar vi att fortsätta investera i vår gemensamma välfärd. Beskedet är tydligt: Socialdemokraterna fortsätter att prioritera god vård för alla, före skattesänkningar för några.

Anna Fransson (S)
, Robert Olesen (S), 
Henrietta Serrate (S)