Så fort ett djur lider - då måste det anmälas

Karl-Erik Olofsson ,

Förra lördagen gick det att läsa en tråkig historia om vanvård av djur.

Jag tycker att det tar för lång tid mellan besiktning och handling i dessa fall. Det måste handlas snabbt för djurens bästa.

Vi alla måste anmäla så fort vi ser lidande djur. Kanske djurägaren är sjuk. Hjälp honom snabbt. Dessa fall skadar jordbrukets anseende, låt inte det hända ofta eftersom vi har en bra djurskötsel.