Samverkan är nyckeln

Replik Artikeln publicerades

Lärarförbundets Anne-Lie Nilsson svarar på Utbildningsförvaltningens debattartikel i Smålandsposten den 7 februari om Kulturskolan i Växjö kommun.

En organisation är aldrig starkare än dess svagaste länk. Det betyder att framgångsrikt samverkansarbete bygger på att välutbildade chefer och fackliga representanter tar ansvar på varje nivå i samverkan.

Att våra medlemmar inte känner att de på arbetsplatsträffen kan ta ansvar för verksamheten när beslut fattas över deras huvuden kan bero på långa beslutskedjor och samverkan på ett flertal olika nivåer i organisationen.

Utbildningen i samverkansavtalet för chefer och fackliga representanter som initierades för över ett år sedan, ska nu bli av. Det är en tydlig signal från Utbildningsförvaltningen att man nu tar avtalet på allvar.

Vi vill att chef och medarbetare på varje arbetsplats ska kunna ta ett större ansvar för att påverka arbetsmiljö, mål, ekonomi, organisation och förbättringsarbete. Detta kräver tydlig kommunikation och transparens i styrkedjan.

Anne-Lie Nilsson, ordförande Lärarförbundet