Sänk kommunala taxor och avgifter för seniorer

Debatt Artikeln publicerades

Alla äldre ska kunna leva ett tryggt liv som senior. Det förutsätter en trygg ekonomi. Tyvärr ser det inte ut så i dag.

I Sverige lever var sjätte senior under EU:s gräns för relativ fattigdom. En knapp ekonomi begränsar friheten och bidrar till otrygghet. Pensionssystemet ger inte ekonomisk trygghet i dag, från SPF Seniorerna anser vi att detta behöver förändras.

Men för alla seniorer som kämpar med sin ekonomi blir kommunala taxor och avgifter kännbara utgifter. Därför har kommunen och Region Kronoberg här en möjlighet att underlätta för seniorers ekonomi genom att hålla nere sina taxor och avgifter för färdtjänst och hemtjänst. Avgifterna för kollektivtrafik bör också hållas nere eller avskaffas helt för seniorer, åtminstone vissa tider. På så sätt kan även kommunen bidra till att seniorer får en trygg ekonomi och ett tryggt liv som senior.

SPF Seniorerna Kronoberg, Jan Johansson, ordförande