Sänk straffbarhetsåldern till 13 år

Arvid Nikolausson, Robin Berg
"Ungsvenskarna SDU tror att en bit på vägen vore att sänka straffbarhetsåldern, och vi har sedan förbundet grundandes 2015 tagit ställning för en sänkning från 15 till 13 år, skriver Arvid Nikolausson och Robin Berg.
Foto:Jessica Gow/TT
"Ungsvenskarna SDU tror att en bit på vägen vore att sänka straffbarhetsåldern, och vi har sedan förbundet grundandes 2015 tagit ställning för en sänkning från 15 till 13 år, skriver Arvid Nikolausson och Robin Berg.

Med jämna mellanrum hör vi talas om incidenter där yngre personer är inblandade. Så sent som för några veckor sedan kunde vi bland annat läsa och höra om stenkastning mot motortrafik från broar över Norrleden.

I augusti 2016 hände samma sak i Danmark, vilket tragiskt nog ledde till att en kvinna, som färdades ihop med sin man och sin dotter, fick sätta livet till. Vi får också ofta höra vittnesmål om sexuella trakasserier på badhus, anlagda bränder och andra tråkigheter.

Det är uppenbart att det finns en utbredd nonchalans och en dålig eller obefintlig förståelse hos ungdomar för hur pass allvarligt och farligt det är att brista i omdöme i lägen som de som nämns ovan.

Det är tydligt att det krävs omfattande åtgärder mot den här typen av destruktiva beteenden, och vi kan inte tolerera att vi har ett samhälle som fostrar ungdomar till att inte behöva inse konsekvenserna av sina handlingar.

I ett samhälle där det är uppenbart att även yngre har kapaciteten att begå allvarliga brott är det vår övertygelse att det ligger i tiden att också anpassa kriminalpolitiken därefter.

Ungsvenskarna SDU tror att en bit på vägen vore att sänka straffbarhetsåldern, och vi har sedan förbundet grundandes 2015 tagit ställning för en sänkning från 15 till 13 år.

Det är hög tid att vi börjar jobba med att stävja det ökade våldet i samhället, och detta görs effektivast genom att skicka en tydlig signal till unga människor att ens handlingar ger konsekvenser och att man måste stå till svars för dessa. Ett samhälle där tryggheten och människors liv sätts på spel till förmån för att unga ska tillåtas vandalisera och utsätta folk för livsfara och obehag är ett samhälle som sviker sina medborgare. Det är inte är till gagn för någon, och vi gör ungdomar en otjänst genom att inte tydligt sätta ner foten, markera gränser och sätta krav.