Satsa på effektiva miljöinsatser i stället för ekologiskt

Replik Artikeln publicerades

Vänsterpartisten Carin Högstedt och miljöpartisten Magnus Wåhlin oroar sig för att andelen ekologiskt producerade livsmedel sjunkit med någon procentenhet. Jag oroar mig för att vi när vi diskuterar mat i Växjö kommun i allt högre utsträckning bara talar om maten som ett verktyg i vårt miljöarbete.

Maten handlar om att vi ska servera god och näringsrik mat till våra kommuninvånare, mat som gör att våra barn orkar med en hel skoldag och att våra äldre orkar ta en promenad en vacker vårdag. Allt annat är sekundärt. Därmed inte sagt att man inte kan laga god och näringsriktig mat som också är bra för miljön.

Kristdemokraterna anser att man ska satsa på effektiva miljöinsatser, ekologiska livsmedel lever inte upp till det kravet. När miljörörelsen och kommersiella intressen har gemensamma intressen gäller det att vara vaksam – och hålla i plånboken. Livsmedelskedjan Coop blev till exempel nyligen tilldömda ett vite på en miljon kronor för falsk marknadsföring när de genom ett antal påståenden gjorde reklam för sina ekologiska livsmedel.

När Livsmedelsverket listar vad vi som konsumenter kan göra för att förbättra vår miljö finns inte ekologiska livsmedel med på den listan. Sannolikt har det att göra med den litteraturstudie som gjordes på beställning av Livsmedelsverket 2016. Där granskade man samtliga forskningsrapporter som gjort jämförelser mellan konventionellt odlade livsmedel och ekologiskt odlade med avseende på deras miljöpåverkan. Slutsatsen var att man inte kunde säga att något var bättre än det andra. Om det fanns skillnader var de små, exempelvis bidrar ekologisk odling något mer till övergödningen i våra vattendrag då näringsläckaget är större vid spridning av gödsel än när man sprider konstgödsel.

Det är inte kristdemokratisk politik att lägga cirka tio miljoner på åtgärder som inte ger önskad effekt. Återstår för Vänsterpartiet och Miljöpartiet att presentera trovärdiga och oberoende forskningsrapporter som motiverar detta slöseri.

Jon Malmqvist (KD)