Sätt punkt för Arbetsförmedlingen

Debatt Artikeln publicerades

Det är dags att regeringen sätter punkt för Arbetsförmedlingen.

Trots att Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur finns det närmare en miljon människor som lever i utanförskap. Arbetsmarknaden blir också alltmer tudelad, integrationen fungerar inte och arbetsgivarna har allt svårare att rekrytera.

Förra månaden riktade Riksrevisionen hård kritik mot Arbetsförmedlingen. De senaste åren har matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande försämrats och Arbetsförmedlingen har gjort felaktiga analyser av varför, menar Riksrevisionen. De har också fått kraftig kritik för dyra upphandlingar. Det är allvarligt, och uppseendeväckande, att Arbetsförmedlingen inte klarar av att analysera varför matchningen inte fungerar, det måste anses tillhöra ett av huvuduppdragen som de absolut måste klara av.

För att matcha arbetssökande till arbete är relationen med arbetsgivarna en nyckelförutsättning. Den förutsättningen finns redan hos många fristående arbetsförmedlare, såsom rekryterings- och bemanningsföretag, sociala företag eller ideella organisationer.

Vi föreslår en ny struktur med en statlig myndighet som framför allt ansvarar för funktioner som myndighetsutövning, kontroll och uppföljning.

För att stimulera matchningen vill vi införa en arbetsförmedlarpeng, som följer med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer. De fristående arbetsförmedlarna ska utvärderas kontinuerligt, så att både arbetssökande och arbetsgivare kan välja effektiva arbetsförmedlare som håller måttet.

Det finns ingen anledning att vi ska fortsätta lägga miljarder i skattepengar på Arbetsförmedlingen som inte klarar av att förmedla jobb, när det finns andra sätt som bevisligen funkar mycket bättre.

Det är dags att på allvar ta tag i problemen. Det måste vara slut med att Arbetsförmedlingen gång på gång inte lyckas med sitt uppdrag. Sverige behöver ett nytt ledarskap som kan minska utanförskapet i hela landet, få fler i jobb och därmed öka skatteintäkterna så att vi får råd med mer välfärd.

Gusten Mårtensson (C)/Annika Qarlsson (C)

riksdagskandidat/arbetsmarknadspolitisk talesperson