SD i Tingsryd lovar ett rejält försök

Debatt Artikeln publicerades

När SD i Tingsryd går mot ett kommunval i september har vi bara ett löfte till våra väljare. Vi kan inte lova förbättring och förändring – men vi kan lova att vi ska försöka, skriver Sverigedemokraterna i Tingsryd.

Sverigedemokraterna i Tingsryd pekar ut en rad områden i kommunen som kan bli bättre, bland annat äldreomsorgen.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Sverigedemokraterna i Tingsryd pekar ut en rad områden i kommunen som kan bli bättre, bland annat äldreomsorgen.

Sverigedemokraterna i Tingsryd bröt sig loss från SD i Växjö för nästan ett år sedan. Vi har byggt ett starkt och bra lag. Styrelsen har växt och medlemsantalet ökar ständigt. Vi kommer att satsa hårt på valet den 9 september i år.

När SD i Tingsryd går mot ett kommunval i september har vi bara ett löfte till våra väljare. Vi kan inte lova förbättring och förändring – men vi kan lova att vi ska försöka. Vi kommer att driva den politik som Sverigedemokraterna står för.

Vi vill förbättra arbetssituationen i kommunen. Vi tycker det är viktigt att man vill jobba i Tingsryds kommun. Vi har alldeles för många som väljer att säga upp sig i kommunen, det kostar stora pengar för rekrytering. Detta har man totalt missat i Hållbar ekonomi. Vi tror att man kan få kommunen att bli en attraktiv arbetsplats om man lyssnar och tror på sin personal. Vi kan inte ha fler chefer som slutar och går till våra grannkommuner. Vi måste se till att kompetent personal stannar.

Vi ser många bekymmer i äldreomsorgen. Personal på äldreboende som inte talar svenska är, enligt personal på äldreboende, ett stort bekymmer. Man blir, när man är gammal och kanske dement eller sjuk, rädd för människor som inte kan prata med vårdtagaren. Vi tycker tryggheten för våra äldre måste bli bättre. Valmöjligheten måste finnas att bo hemma om man vill, och möjligheten att bo kvar på orten om man behöver flytta till äldreboende. Vi i SD Tingsryd kommer aldrig att svika. Vi kommer att stå på de äldres sida. Ingen ska bli tvingad att lämna sin hemort.

Skola och utbildning är även ett område som måste förbättras. Vi måste få lugn och ro i skolan. Ingen kan arbeta, än mindre lära sig något, om man inte får arbetsro. Se över storleken på klasser, tryggheten ska ökas i skolan och även trafik situationerna runt om i kommunens skolor.

Tingsryd är en landsbygdskommun som vi ska vara rädda om. Vi har valt att bo här tack vare just det. Vi måste se till att bevara känslan av landsbygd. Vi ska bevaka landsbygden, här är det viktigt att inte lägga ner skolor, äldreomsorg med mera.

Tryggheten runt om i kommunen måste stärkas. Brottsligheten måste minska. Detta gäller hela kommunen, centralort så väl som landsbygden. Kommunala badplatser ska finnas på varje ort, alla ska ha möjlighet till att bada. Här ska man också se till att få flertalet handikappanpassade badmöjligheter. Vi ska se till alla kommuninvånare. Skattekronan har samma värde i Fridafors, Väckelsång, Tingsryd eller Rävemåla.

När vi nu går i rask takt mot valet kommer alla vallöften från alla olika partier. Vi har läst ett flertal i Smålandsposten, men även interna konflikter i partierna. Vi i SD Tingsryd oroar oss för alla dessa vallöften. Det är inte länge sedan vi endast hörde talas om Hållbar ekonomi och besparingar. Det bestod av nedläggning av skolor, bibliotek och äldreomsorg. Det är ni väljare som har fått stå för dessa besparingar. Men nu helt plötsligt kommer alla vallöften, ny ishall, ny idrottshall, trygghetsboende i form av ”höghus”, utbyggnad av skolor. Vi i SD undrar om kommunen nu har obegränsat med pengar eller om de gör som de brukar, lurar sina väljare för att få fler röster och efter valet så kan man glömma löftena?

Vi är inte emot några av de andra partiernas vallöften, men vi vill se till att rätt prioritering görs. Först välfärden, äldreomsorg, landsbygd och skolor, sedan om ekonomin tillåter kommer inte vi att stå vägen för ”skrytbyggen”.

En röst på Sverigedemokraterna den 9 september är en röst för en förbättring i Tingsryds kommun. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på ett försök, inget falskt vallöfte.

Vi kan inte lova guld och gröna skogar, men vi kan lova att vi ska försöka.

Ann-Louise Viking, ordförande Sverigedemokraterna i Tingsryd