Skattehöjning är rätt väg för Älmhults kommun

Insändare Artikeln publicerades

Vi som jobbar inom den fackliga verksamheten ser hur verkligheten är. Våra medlemmar går bokstavligt på knä för att göra så bra jobb som möjligt. Men dagen kommer då kraften och orken tar slut och man blir sjuk.

Det drabbar inte bara personen och hens familj utan även arbetskamrater, verksamheter, vårdtagare och barnen vi tar hand om.

Den bästa åtgärden för att förhindra detta är att det finns mer personal, personal som trivs och mår bra gynnar verksamheter.

Så därför ställer jag frågan till er i M, C, KD, L och SD i Älmhults kommun; vad har ni för lösning på detta?

Er lösning säger ni själva är att ge personalen mer ansvar och ni förespråkar intraprenad.

Men hur hjälper det personalen inom barnomsorgen där barngrupper är för stora och sjukskrivningarna ökar alarmerande, eller personalen på särskilt boende i äldreomsorgen där vi också ser hur sjukskrivningarna ökar eller för personal i hemtjänst med minutstyrd schemaplanering, vilket ökar stressen och försämra arbetsmiljön. Det vi hör ifrån dessa grupper är att ”vi orkar inte mer”.

Att då ge personalen mer ansvar är fel väg att gå.

Ansvaret ligger hos er politiker och hos arbetsgivaren.

Det behövs mer personal inom barnomsorg, äldreomsorg och LLS.

Vi i kommunal anser att våra skattepengar skall användas på ett ansvarsfullt sätt.

Därför är vi för den skattehöjning som S, MP och V har presenterat. Det är att ta ansvar för sin personal som jobbar med våra barn, föräldrar, mor och farföräldrar och handikappade. Man visar att man lyssnat på personalen, Kommunal och de som även blir drabbade när personalen inte orkar.

Vi vet att ordet skattehöjning är som en svordom för er men nu är det dags att ni ser allvaret och även tar ert ansvar.

Den skattehöjning som är presenterad skulle verkligen gynna Älmhults kommun i helhet, för då investerar vi i personalen som verkligen behöver detta. Det är ett tufft beslut att ta men Kommunal står bakom denna budget eftersom vi vill vara med och utveckla Älmhults Kommun.

Kristina Spjuth Sahlberg, ordförande Kommunal Älmhult