Skillnaderna bara växer mellan stad och landsbygd

Debatt Artikeln publicerades
Partiet kandiderar nu för tredje gången i riksdagsvalet.
Foto: CHRISTINE OLSSON
Partiet kandiderar nu för tredje gången i riksdagsvalet.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende har länge varit medvetna om att människor på landsbygd och i småorter i genomsnitt tjänar mindre än de i staden.

När det gäller medellönen 2018 ligger Stockholms län i topp med 339 738 kronor och Gotlands län lägst med 252 572 kronor. Observera att siffrorna anger genomsnitt i länet. Om jämförelsen hade gjorts på kommunnivå hade skillnaderna blivit än större.

Att den procentuella skatten dessutom är mycket högre i glesbygdskommuner har vi påpekat i flera debattartiklar. Nu har även SVT vaknat och publicerade nyligen en rapport, som visade att det kan skilja upp till 12 000 kronor om året i skatt för exempelvis undersköterskor med samma lön men boende i olika kommuner.

Denna skillnad har funnits sedan decennier och skillnaden ökar hela tiden i takt med att småkommunerna får en äldre och glesare befolkning. Trots kommunalt utjämningsbidrag måste kommunerna öka skatten för att kunna uppehålla ett minimum av service.

Hur har det kunnat bli så här? Det har kvittat om vi haft en borgerlig eller en socialdemokratisk regering – skillnaderna bara växer.

Förklaringen är ganska enkel. Centern har övergivit landsbygden och småorterna och Socialdemokraterna har övergivit pensionärerna och låginkomsttagarna. Alla har lagt sin politik för att attrahera den växande urbana medelklassen.

Förklaringen är lika enkel till att Landsbygdspartiet oberoende bildades 2010. Partiet växer stadigt och kandiderar nu för tredje gången i riksdagsvalet. Dessutom i flera landsting och i runt 35 kommuner. Kom ihåg namnet när du går till valurnorna i september.

Erika Sörengård, partiordförande Landsbygdspartiet oberoende