Skrämmande tyst om Växjö simhall

Växjö Artikeln publicerades

Man häpnar över tystnaden från ansvariga politiker, som har Simhallens öde i sina händer. Bryr de sig över huvud taget?

Illavarslande besked, som kan tolkas som, att något skumt försiggår bakom kulisserna har getts, såsom Moderaternas - "Vi ligger lågt i frågan för närvarande". Är det läge för att ligga lågt nu? Frågan pockar på en snar lösning. Kom inte tillbaka och meddela Växjöborna - ”Det är för sent nu, vi har redan beslutat att bygga nytt bakom Holmgrens Bil.” Sök breda lösningar över partigränserna. Frågans ekonomiska dignitet, stora allmänintresse och folks långsiktiga vardagspåverkan, får inte avgöras av opportunistiska politiker, som med sina röster kan förpassa simhall och badanläggning till en så ”obekväm” plats. Det politiska läget i kommunen tvingar er till samarbete och lyhördhet för invånarnas viljeinriktning - Behåll Simhallen vid Växjösjön!

Är det omöjligt att enas får vi väl göra, som man gjorde i Gislaveds kommun i år; folkomrösta. Det fanns tre alternativ:

1. Ny Simhall utanför tätorten.

2. Ny Simhall med nuvarande läge.

3. Vet ej.

Alt 2 segrade stort. Utan att veta några detaljer, har jag svårt att tro att Gislavedbornas alternativ hade så starka kontraster som de i Växjö. Naturskönt, centralt, gång- och cykelvänligt, trafiksäkert, utvecklingspotential (närhet till sjö - kallbadhus) mot Ej naturskönt, ej cykelvänligt, ej promenadavstånd, ocentralt. En känsla av fabrik infinner sig. Men för Gislaveds del var det säkert läget som avgjorde. Badhus ligger av hävd centralt.

Frågans dignitet förstärks ytterligare av det faktum, att det under 2000-talet anordnats ytterligare tre kommunala folkomröstningar om simhallar på olika orter.

Men den kostsamma och omständliga folkomröstningsproceduren kan lätt undvikas genom kloka beslut av kloka politiker. Jag köper inte argumenten, "det kostar för mycket, det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser med mera". Det går att ordna med långsiktighet, planering, och ekonomisk eftertanke om viljan finns.

Ser man till Simhallens kunder, så är den synnerligen heterogen. Den kan inte jämföras med arenor för innebandy eller friidrott med flera, som utnyttjas av elitidrottare några timmar/dag. I Simhallen pågår full verksamhet från kl 6 på morgonen till sen kväll, med full bemanning. Simhallen är nära och öppen.

Jag förstår inte en politikers argument; "det är bra att ha allt samlat på ett ställe". Nej, Simhallen står ensam stark.

Växjö Simsällskap har sin inställning i frågan. Jag kan utifrån min horisont bara konstatera att samspelet mellan allmänhet och simklubb fungerar bra.

Inga hårda ord har uttalats av någon part mig veterligen. Att man anordnar en arbetsgrupp indikerar på höga ambitioner. Jag ser fram emot att få se dem träna under bättre förhållanden än nu i en 50-metersbassäng i Simhallen vid Växjösjön i framtiden. Chansen finns nu. Grip den.

VÖFAB, som står makten nära ser det hela, som sig bör, mera utifrån ekonomi och funktionalitet. Det kan vara enklare att bygga nytt från botten.

Dock har jag svårt att föreställa mig att simmarna skulle stängas ute från bassängträning under tre års tid om man stannar vid Växjösjön. Jag är övertygad om att VÖFAB genom god planering skulle kunna reducera tiden avsevärt. VÖFAB har ju för övrigt att verkställa vad som än beslutas.

Övriga nyttjare av simhallen är som sagt synnerligen heterogen. Den utgörs av föräldrar med babysimmande småbarn, pensionärer i åldrar alltifrån 55 till 90, föräldrar till simskolebarn i skolåldern, kvinnor och män, flickor och pojkar, infödda och utlandsfödda, simmare, badare,simhoppare, hela skolklasser, blinda personer med assistans av seende, ja listan kan göras lång. Spädbarnen håller till i den nyare multibassängen med höj-o sänkbar botten och varmare vatten. Här är även familjebad. I den nyanlagda delen finns ett populärt Gym, för att inte tala om Äventyrsbadet som är ekonomiskt draglok under sommarperioden. Ja, här kan man verkligen tala om mångfald och god ordning på alla avdelningar trängseln till trots under överinseende av Medleys vaksamma personal.

Sälj inte ut detta mot något mycket sämre. Byggbolagen får hitta annan mark. Värna Växjöbornas framtid genom att stå upp för ett gott beslut i simhallsfrågan.

Simhallen vid Växjösjön!

Åke Sandblom