Socialdemokratin klarar inte välfärden

Debatt Artikeln publicerades

Vad är det som händer? Vi har trots en lång högkonjunktur en välfärd i nerförsbacke.

I socialdemokratins Sverige växer vårdköerna, även cancersjuka får vänta och operationer skjuts upp, förlossningsvården är i kris och äldre får allt sämre vård.

I Växjö säger barnmorskor upp sig i protest mot dåliga arbetsvillkor, personal larmar inom de flesta områden som hjärtintensiv, psykiatri och primärvården om svårigheter och stress. Vi är många som är oroliga.

Socialdemokraterna skryter med allt de gör, men verkligheten visar djup kris. Ovanpå detta försvårar de rödgröna för privata utförare inom omsorg och utbildning genom sitt stopp för vinster, som hotar många företag som inte kan utvecklas, utan kommer att avvecklas. Detta trots att 65 procent säger sig vilja ha kvar välfärdsföretagen och att Socialstyrelsens mätningar visar att privat drivna har högre kvalitet och nöjdhet. Hur det offentliga skulle klara att ta över verksamheter när dessa nedläggningar blir verklighet är det ingen som vet.

Hur kunde Sverige få Europas längsta vårdköer bara på ett par år? Kronoberg är inget undantag. Under alliansåren sjönk vårdköerna till hälften. Med S vid makten har de ökat till det dubbla, trots att vi numera har de högsta skatterna. Äldre och svårt sjuka är de som drabbas värst. Typiskt att det är alliansstyrda landsting som har bästa resultaten, i Hallands och Jönköpings län. Kronobergs landsting ligger sällan i topp, att man får den näst högsta skatten i Sverige 2018 garanterar absolut inte någon förbättring.

Vi moderater satsar tre miljarder för att återigen minska köerna. Vi förstärker de generella statsbidragen med 15 miljarder mer än regeringen för att förbättra arbetssituationen för de som skapar välfärden. Moderaterna föreslår bland mycket annat också en ny reform för primärvården, så patienter får vård snabbt och nära på sin vårdcentral eller i mobila vårdteam.

Socialdemokraterna har tappat förmågan att se och lösa välfärdens utmaningar och problem. I både Region Kronoberg och resten av Sverige behövs ny politisk styrning.

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot