Stanna i kyrkan, bäste Peterson!

Replik Artikeln publicerades
Lugna känslorna och stanna kvar i Svenska kyrkan, är Bengt Olof Dikes uppmaning till Göran Peterson.
Foto: Per-Erik Sandeback
Lugna känslorna och stanna kvar i Svenska kyrkan, är Bengt Olof Dikes uppmaning till Göran Peterson.

Bengt Olof Dike svarar på Göran Petersons insändare "Vart ska jag ta vägen" (SMP 10/7).

Vart ska jag ta vägen, frågar en tydligen starkt upprörd Göran Peterson i Hovmantorp i SMP 10/7. Han formligen excellerar i starka känslor mot bland andra biskopar i Svenska kyrkan vilka påstås strunta i korset, läran och kanske ännu mer som hör kyrkan till. Varpå ett utbrott görs mot domprosten i Visby, Mats Hermansson, som satte i gång kyrkklockorna i domkyrkan när en för honom ovälkommen opinionsbildare ordnade ett möte utanför kyrkan under Almedalsveckan.

Hermansson har bett om ursäkt. Hans drastiska åtgärd var överilad, erkänner han.

Förhoppningsvis är också Petersons känslor mot det han uppfattar som andra ovälkomna händelser i Svenska kyrkan överilade. Det är förvisso sant att företrädare för 68-vänstern tidigare har försökt politisera budskapet i viss riktning. Men nu för de en i det sammanhanget tynande tillvaro där. Men biskopar, som vänder korset ryggen har jag aldrig, trots decenniers aktivitet i Svenska kyrkan, hört talas om. Tänk på, bäste arge smålänning, att Svenska kyrkan har en "grundlag", som kallas kyrkoordningen (KO) att följa och där förstås den kristna läran är central - den som varje biskop och övriga i kyrkans beslutsstruktur har att följa. Har du för övrigt någon gång vid gudstjänstbesöket hört prästen negligera denna lära, det vill säga Guds ord? Har du någon gång varit med om att Fader Vår inte har betts unisont eller att Välsignelsen efter gudstjänsten har negligerats?

Stanna alltså upp ett ögonblick, lugna känslorna och bliv kvar i Svenska kyrkan!

Du behövs där. Kyrkans herre och kyrkan överger dig inte, kan jag försäkra.

Bengt Olof Dike

Tidigare kyrkomötesledamot i sjutton år (1989–2005), nu församlingsengagerad